எட்டாம் வகுப்பு புத்தகங்கள் | Tamil & English Medium

தமிழ்நாடு அரசு பாடப் புத்தகங்கள்

8th All School books PDF Free Download

2020


Samacheer Kalvi 8th books

 • 8th School Books Tamil Medium New Books 2019 – 20120
 • 8th School Books Tamil Medium Old Books 2018
 • 8th School Books English Medium New Books 2019 – 2020
 • 8th School Books English Medium Old Books 2018

எட்டாம் வகுப்பு சமச்சீர் கல்வி

புத்தகங்கள் 

(புதிய புத்தகம் 2020)


8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் & ஆங்கிலம் PDF

Term 1 | Term 2 | Term 3

8th English Book PDF (CBSC)

Full Book

8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் PDF

Term 1 | Term 2 | Term 3

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் & சமூக அறிவியல் PDF

Term 1 | Term 2 | Term 3


எட்டாம் வகுப்பு சமச்சீர் கல்வி

புத்தகங்கள் 

(பழைய புத்தகம்)


 • 8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் PDF 2018

Term 1 | Term 2 | Term 3

 • 8 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் PDF 2018

Term 1 | Term 2 | Term 3

 • 8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் PDF 2018

Term 1 | Term 2 | Term 3

 • 8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் PDF 2018

Term 1 | Term 2 | Term 3

 • 8 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் PDF 2018

Term 1 | Term 2 | Term 3

——————***—————–

8th School books PDF English Medium

(New Syllabus 2019 – 2020)


8th Tamil & English Book Free Download PDF

Term 1 | Term 2 | Term 3

8th Maths Book Free Download PDF

Term 1 | Term 2 | Term 3

8th Science & Social Book Free Download PDF

Term 1 | Term 2 | Term 3

8th School books PDF English Medium

(Old Syllabus)


 • 8th English Book Free Download PDF 2018

Term 1 | Term 2 | Term 3

 • 8th Maths Book Free Download PDF 2018

Term 1 | Term 2 | Term 3

 • 8th Science Book Free Download PDF 2018

Term 1 | Term 2 | Term 3

 • 8th Social Science Book Free Download PDF 2018

Term 1 | Term 2 | Term 3

——————***—————–

Tamilnadu School Books PDF free download

New & Old Syllabus

(Tamil & English Medium)

 

இந்த பதிவு பற்றிய தங்கள் கருத்துக்களை தெறிவிக்கவும்

   உங்கள் கருத்தை இடுக...

   வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

   Logo
   Register New Account
   Reset Password
   %d bloggers like this: