ஒன்பதாம் வகுப்பு புத்தகங்கள் | Tamil & English Medium

தமிழ்நாடு அரசு பாடப் புத்தகங்கள்

9th All School books PDF Free Download

2020


Samacheer Kalvi 9th books

 • 9th School Books Tamil Medium New Books 2019 – 20120
 • 9th School Books Tamil Medium Old Books 2018
 • 9th School Books English Medium New Books 2019 – 2020
 • 9th School Books English Medium Old Books 2018

ஒன்பதாம் வகுப்பு சமச்சீர் கல்வி

புத்தகங்கள் 

(புதிய புத்தகம் 2020)


9 ஆம் வகுப்பு தமிழ் PDF

Full Book PDF

9 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் PDF

Full Book PDF

9 ஆம் வகுப்பு கணிதம் PDF

Full Book PDF

9 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் PDF

Full Book PDF

9 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் PDF

Full Book PDF


ஒன்பதாம் வகுப்பு சமச்சீர் கல்வி

புத்தகங்கள் 

(பழைய புத்தகம்)


 • 9 ஆம் வகுப்பு தமிழ் PDF 2018

Term 1 | Term 2 | Term 3

 • 9 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் PDF 2018

Term 1 | Term 2 | Term 3

 • 9 ஆம் வகுப்பு கணிதம் PDF 2018

Term 1 | Term 2 | Term 3

 • 9 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் PDF 2018

Term 1 | Term 2 | Term 3

 • 9 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் PDF 2018

Term 1 | Term 2 | Term 3

——————***—————–

9th School books PDF English Medium

(New Syllabus 2019 – 2020)


9th English Book Free Download PDF

Full Book PDF 2020

9th Maths Book Free Download PDF

Full Book PDF 2020

9th Science Book Free Download PDF

Full Book PDF 2020

9th Social Science Book Free Download PDF

Full Book PDF 2020


9th School books PDF English Medium

(Old Syllabus)


 • 9th English Book Free Download PDF 2018

Term 1 | Term 2 | Term 3

 • 9th Maths Book Free Download PDF 2018

Term 1 | Term 2 | Term 3

 • 9th Science Book Free Download PDF 2018

Term 1 | Term 2 | Term 3

 • 9th Social Science Book Free Download PDF 2018

Term 1 | Term 2 | Term 3

——————***—————–

Tamilnadu School Books PDF free download

New & Old Syllabus

(Tamil & English Medium)

இந்த பதிவு பற்றிய தங்கள் கருத்துக்களை தெறிவிக்கவும்

   உங்கள் கருத்தை இடுக...

   வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

   error: Content is protected !!
   Logo
   Register New Account
   Reset Password