Daily Tamil Panchangam

Daily Tamil Panchangam
& ராசி பலன்

தமிழ் DNA

Daily Tamil Panchangam

Daily Tamil Panchangam | Thirukanitha Panchangam is generated using mathematics to get exact position of astrology planets!

ஐந்திறன் நாள் & நேரம் 07-08-2020 12:00:00 AM
தமிழ் நாள் கலி:5122 சார்வாரி ஆண்டு. ஆடி,23
கிழமை வெள்ளி
இன்றைய நாள் ஞாயிறு எழுதல் 06:08 AM
இன்றைய நாள் ஞாயிறு மறைதல் 06:38 PM
விண்மீன் பூரட்டாதி, 07-08-2020 01:35 PMவரை
மந்திரம் ஓத, சாந்தி செய்ய, ஏற்றம் நுறுவ, சூளை பிரிக்க ஏற்ற நாள்
திதி தேய்பிறை (கிருஷ்ண பக்ஷம்), திருதியை, 07-08-2020 12:15 AMவரை
திருதியை திதியில் பாட்டு, இசை, அனைத்து விதமான அழகு கலை வேலைகள், வீடு கட்ட துவங்குதல், குடி புகுதல் சிறந்தது
யோகம் அதிகன்டம், 07-08-2020 05:22 AMவரை
கரணம் பத்திரை
ராகு நேரம் 10:49 AM to 12:23 PM
எமகண்டம் 03:30 PM to 05:04 PM
குளிகன் 07:41 AM to 09:15 AM
வார சூலை மேற்கு, தென்மேற்கு 10:56 AM வரை; பரிகாரம்: வெல்லம்
யோகம் சித்தயோகம் (நல்ல வாய்ப்புகள் அமையும் நேரம்)
நிலவு இராசியில் பயனிக்கிறது (சந்திராஷ்டமம்) கடகம்
கண்(நேத்திரம்) 2
உயிர் 1
திருமண சக்கரம் மேற்கு

நேற்றைய பஞ்சாங்கம் நாளைய பஞ்சாங்கம்
07-Aug-2020 Friday
கலி :5122 சார்வாரி ஆண்டு
ஆடி,23, வெள்ளி
நிலவு நிலை: தேய்பிறை (கிருஷ்ண பக்ஷம்), திருதியை,07-08-2020 12:15 AMவரை
விண்மீன்: பூரட்டாதி, 07-08-2020 01:35 PMவரை
யோகம்: அதிகன்டம், 07-08-2020 05:22 AMவரை
கரணம்: பத்திரை
ராகு காலம்: 10:49 AM to 12:23 PM
யமகண்டம்:03:30 PM to 05:04 PM
குளிகன்:07:41 AM to 09:15 AM
வார சூலை: மேற்கு, தென்மேற்கு 10:56 AM வரை; பரிகாரம்: வெல்லம்
அமிர்தாதியோகம்:சித்தயோகம் (நல்ல வாய்ப்புகள் அமையும் நேரம்)
சந்திராஷ்டமம்: கடகம்
கண்(நேத்திரம்): 2
உயிர்: 1
திருமண சக்கரம்: மேற்கு

Daily Tamil Panchangam
மற்றும் ராசி பலன்


இன்றைய ராசிபலன்கள் பார்க்க

View Source Page

வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

Logo
Register New Account
Reset Password
%d bloggers like this: