- 1

பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம்

பொன்னியின் செல்வன் புதினம் 5 பாகங்களை கொண்டது அவை முறையே:

  1. புது வெள்ளம்,
  2. சுழல்காற்று,
  3. கொலைவாள்,
  4. மணிமகுடம்,
  5. தியாக சிகரம்

கதை சொல்பவர்: ரெஜியா 

[wpsm_button color=”red” size=”big” link=”https://thamizhdna.org/ponniyin-selvan-audio-book-part-1″ icon=”none” class=””]புது வெள்ளம்[/wpsm_button]

[wpsm_button color=”red” size=”big” link=”https://thamizhdna.org/ponniyin-selvan-audio-book-part-2″ icon=”none” class=””]சுழல்காற்று[/wpsm_button]

 

மற்ற பாகங்கள் விரைவில். . .

உங்கள் கருத்தை இடுக...