பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம் – ரெஜியா

பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம்

பொன்னியின் செல்வன் புதினம் 5 பாகங்களை கொண்டது அவை முறையே:

  1. புது வெள்ளம்,
  2. சுழல்காற்று,
  3. கொலைவாள்,
  4. மணிமகுடம்,
  5. தியாக சிகரம்

கதை சொல்பவர்: ரெஜியா 

புது வெள்ளம்

சுழல்காற்று

 

மற்ற பாகங்கள் விரைவில். . .

இந்த பதிவு பற்றிய தங்கள் கருத்துக்களை தெறிவிக்கவும்

உங்கள் கருத்தை இடுக...

வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

error: Content is protected !!
Logo
Register New Account
Reset Password
%d bloggers like this: