கதைகள்

——————————

  • பிரபலமானவை
  • புதியவை
0
முயலும் ஆமையும்

சிறுவர் நீதி கதைகள் முயலும் ஆமையும் முயலும் ஆமையும் - The Hare and The Tortoise Story in Tamil ஒரு காட்டில் பல மிருகங்கள் வசித்து வந்தன. அங்கு வசித்து ...

0
இரண்டு முட்டாள் ஆடுகள்

சிறுவர் நீதி கதைகள் இரண்டு முட்டாள் ஆடுகள் இரண்டு முட்டாள் ஆடுகள் - (Two Silly Goats Moral Story in Tamil)  அது ஒரு அடர்ந்த காடு. அந்த காட்டின் ...

0
நரியும் கொக்கும்

சிறுவர் நீதி கதைகள் நரியும் கொக்கும் நரியும் கொக்கும் | The Fox And The Stork - Short Story   அது ஒரு அடர்ந்த காடு. அங்கு பல மிருகங்கள் வாழ்ந்து வந்தன. ...

0
ஆமையும் இரண்டு வாத்துகளும்

சிறுவர் நீதி கதைகள் ஆமையும் இரண்டு வாத்துகளும் ஆமையும் இரண்டு வாத்துகளும் | The Tortoise and the Ducks Story   அது ஒரு அழகிய ஏரி. அந்த ஏரியில் அழகிய ஆமை ...

0
நரியும் அதன் நிழலும்

சிறுவர் நீதி கதைகள் நரியும் அதன் நிழலும் நரியும் அதன் நிழலும் | The Fox and His Shadow Story in Tamil   ஒரு நரி அதிகாலை எழுந்து மேற்கு நோக்கி வேட்டைக்குப் ...

0
நாயும் அதன் நிழலும்

சிறுவர் நீதி கதைகள் நாயும் அதன் நிழலும் நாயும் அதன் நிழலும் | The Dog and His Shadow Story in Tamil முட்டாள் நாய் ஒன்று ஒரு இறைச்சிக் கடையில் இருந்த ...

0
சிங்கமும் கரடியும் குள்ளநரியும்

சிறுவர் நீதி கதைகள் சிங்கமும் கரடியும் குள்ளநரியும் சிங்கமும் கரடியும் குள்ளநரியும் | The Lion, the Bear & the Fox Story in Tamil   அது ஒரு கோடை ...

0
தேளும் தவளையும்

சிறுவர் நீதி கதைகள் தேளும் தவளையும் தேளும் தவளையும் The Scorpion and the Frog   அது ஒரு அழகிய காடு, அந்த காட்டில் கெட்ட சுபாவமுள்ள தேள் ஒன்று வசித்து ...

0
சிங்கமும் சிலையும்

சிறுவர் நீதி கதைகள் சிங்கமும் சிலையும் சிங்கமும் சிலையும்  The Lion and the Statue Aesop Story   ஒரு நாள் ராமு தன்னுடைய சிங்கத்தை அழைத்துக்கொண்டு ...

0
கரடியும் இரண்டு வழிப்போக்கர்களும்

சிறுவர் நீதி கதைகள் கரடியும் இரண்டு வழிப்போக்கர்களும் கரடியும் இரண்டு வழிப்போக்கர்களும் The Bear and the Two Travelers  ஒரு ஊரில் இரண்டு நண்பர்கள் ...

0
விவசாயி, மகன், கழுதை

சிறுவர் நீதி கதைகள் விவசாயி, மகன், கழுதை விவசாயி, மகன், கழுதை The Man, the Boy, and the Donkey   ஒரு முறை விவசாயி ஒருவர் தன்னுடைய கழுதையை விற்று விடத் ...

0
எறும்பும் வெட்டுக்கிளியும்

சிறுவர் நீதி கதைகள் எறும்பும் வெட்டுக்கிளியும் எறும்பும் வெட்டுக்கிளியும் The Ant and the Grasshopper  மதிய வெயில் நேரத்தில் வெட்டுக்கிளி ஒன்று இங்கும் ...

0
வெட்டுக்கிளியும் ஆந்தையும்

சிறுவர் நீதி கதைகள் வெட்டுக்கிளியும் ஆந்தையும் வெட்டுக்கிளியும் ஆந்தையும் The Owl and The Grasshopper   அது ஒரு அடர்ந்த காடு. அந்த காட்டில் ஒரு இரக்கமற்ற ...

0
சிங்கத் தோல் போர்த்திய கழுதை

சிறுவர் நீதி கதைகள் சிங்கத் தோல் போர்த்திய கழுதை சிங்கத் தோல் போர்த்திய கழுதை The Donkey in The Lion's Skin  அது ஒரு அடர்ந்த காடு. பக்கத்துக் ...

0
நட்புக்குத் துரோகம்

சிறுவர் நீதி கதைகள் நட்புக்குத் துரோகம் நட்புக்குத் துரோகம் The Donkey, the Fox and the Lion Story   அது ஒரு அடர்ந்த காடு. அந்த காட்டில் வசித்து வந்த ...

0
சேவலும் இரத்தினக் கல்லும்

சிறுவர் நீதி கதைகள் சேவலும் இரத்தினக் கல்லும் சேவலும் இரத்தினக் கல்லும் The Cock & the Jewel Story in Tamil  அது ஒரு அடர்ந்த காடு. அந்த காட்டில் ...

0
பாம்பும் விவசாயியும்

சிறுவர் நீதி கதைகள் பாம்பும் விவசாயியும் பாம்பும் விவசாயியும் The Farmer and the Snake in Tamil   அது ஒரு அழகிய குளிர்காலம். ஒரு நாள் பாம்பு ஒன்று ...

0
தவளையும் சுண்டெலியும்

சிறுவர் நீதி கதைகள் தவளையும் சுண்டெலியும் தவளையும் சுண்டெலியும் The Mouse, the Frog, and the Eagle Story in Tamil   அது ஒரு அழகிய குளம். அந்த குளத்திற்கு ...

0
சிங்கமும் சிறு எலியும்

சிறுவர் நீதி கதைகள் சிங்கமும் சிறு எலியும் சிங்கமும் சிறு எலியும் | The Lion and The Mouse Story in Tamil   ஒரு நாள் மதிய வேளையில் சிங்கம் ஒன்று காட்டில் ...

Show next

சிறுவர் அறிவுக் கதைகள், அக்பர் பீர்பால் கதைகள், அலிபாபா கதைகள், எழு பெரு வள்ளல்கள், தங்கக் குதிரை, தெனாலி ராமன் கதைகள், பஞ்சதந்திரக் கதைகள், மரியாதை இராமன் கதைகள், முல்லா கதைகள், ஹெர்க்குலிஸ் கதைகள்

வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

error: Content is protected !!
Logo
Register New Account
Reset Password