ஹெர்க்குலிஸ் கதைகள்
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை
0
15. ஹெர்குலிஸ் தெய்வமாதல்

ஹெர்க்குலிஸ் கதைகள் 15. ஹெர்குலிஸ் தெய்வமாதல் கிரீஸ் தேசத்தில் எல்லா ராஜ்ஜியங்களிலும், ஹெர்க்குலிஸின் புகழ் பரவி நின்றது. இனி அவன் யூரிஸ்தியஸ் ...

0
14. பாதாள உலக யாத்திரை

ஹெர்க்குலிஸ் கதைகள் 14. பாதாள உலக யாத்திரை ஹெர்க்குலிஸுக்கு விதிக்கப்பெற்ற பன்னிரண்ரண்டாவது பணியில், அவன் பாதாள உலகமாகிய புளுட்டோவின் நாட்டிற்குச் செல்ல ...

0
13. தங்க ஆப்பிள் கனிகள்

ஹெர்க்குலிஸ் கதைகள் 13. தங்க ஆப்பிள் கனிகள் ஹெர்க்குலிஸ், மன்னன் ஏவிய பத்துப் பணிகளையும் நிறைவேற்றிவிட்டான்: இவைகளை முடிப்பதற்கு எட்டு ஆண்டுகளும் ஒரு ...

0
12. அசுரன் ஜிரியனின் ஆடுமாடுகள்

ஹெர்க்குலிஸ் கதைகள் 12. அசுரன் ஜிரியனின் ஆடுமாடுகள் ஸ்பெயின் தேசத்தில் டார்ட்டசஸ் என்ற பிரதேசத்தை ஆண்டுவந்த ஜிரியன் என்பவன் ஓர் அசுரன். அவனுக்கு மூன்று ...

0
11. அமெசான் இராணியின் ஒட்டியாணம்

ஹெர்க்குலிஸ் கதைகள்  11. அமெசான் இராணியின் ஒட்டியாணம் ஐரோப்பாவில் கருங்கடலுக்கு அருகிலுள்ள காகேசிய மலைகளின் அடிவாரத்தில் முற்காலத்தில் அமெசான்கள் என்று ...

Show next

வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

Logo
Register New Account
Reset Password