மார்கழி மாசத்திலேதான் – தாலாட்டுப் பாடல்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020

மார்கழி மாசத்திலேதான் – கண்ணே நீமாராசாவைப் பார்க்கையிலேதைப் பொங்கல் காலத்திலே – கண்ணே நீதயிரும், சோறும் திங்கையிலேமாசி மாசக் கடைசியிலே – கண்ணே நீமாமன் வீடு போகையிலேபங்குனி மாசத்திலே – கண்ணே நீபங்குச் சொத்தை வாங்கையிலேசித்திரை மாசத் துவக்கத்திலே – கண்ணே நீசீர் வரிசை வாங்கையிலே,வைகாசி மாசத்திலே – கண்ணே நீவயலைச் சுற்றிப் பார்க்கையிலேஆனி மாசக் கடைசியிலே – கண்ணே நீஅடியெடுத்து வைக்கையிலேஅகஸ்மாத்தா ஆவணியில் – கண்ணே நீஅரண்மனைக்குப் போகையிலேஐப்பசி மாசமெல்லாம் கண்ணே – நீஅப்பன் வீடு

ஆயர்பாடி மாளிகையில் – தாலாட்டுப் பாடல்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020

ஆயர்பாடி மாளிகையில்தாய்மடியில் கன்றினைப் போல்மாயக்கண்ணன் தூங்குகின்றான்தாலேலோ அவன் வாய்நிறைய மண்ணை உண்டுமண்டலத்தைக் காட்டியபின்ஓய்வெடுத்து தூங்குகின்றான்ஆராரோஓய்வெடுத்து தூங்குகின்றான்ஆராரோ(ஆயர்பாடி…) பின்னலிட்ட கோபியரின்கன்னத்திலே கன்னமிட்டுமன்னவன் போல்லீலை செய்தான் தாலேலோஅந்த மந்திரத்தில் அவர் உறங்கமயக்கத்திலே இவனுறங்கமண்டலமே உறங்குதம்மாஆராரோமண்டலமே உறங்குதம்மாஆராரோ(ஆயர்பாடி…) நாகப்படம் மீதில் அவன்நர்த்தனங்கள் ஆடியதில்தாகமெல்லாம் தீர்த்துக்கொண்டான்தாலேலோஅவன் மோக நிலை கூடஒரு யோக நிலை போலிருக்கும்யாரவனைத் தூங்கவிட்டார் ஆராரோயாரவனைத் தூங்கவிட்டார் ஆராரோ(ஆயர்பாடி…) கண்ணனவன் தூங்கிவிட்டால்காசினியே தூங்கிவிடும்அன்னையரே துயிலெழுப்ப வாரீரோஅவன் பொன்னழகைப் பார்ப்பதற்க்கும்போதை முத்தம் பெறுவதற்க்கும்கன்னியரே கோபியரே வாரீரோகன்னியரே கோபியரே வாரீரோ(ஆயர்பாடி…) தாலாட்டுப் பாடல்கள் –

பச்சை இலுப்பை – தாலாட்டுப் பாடல்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020

பச்சை இலுப்பை வெட்டிபவளக்கால் தொட்டிலிட்டுபவளக்கால் தொட்டிலிலேபாலகனே நீயுறங்குகட்டிப் பசும் பொன்னே-கண்ணே நீசித்திரப் பூந்தொட்டிலிலேசிரியம்மா சிரிச்சிடு-கண்ணே நீசித்திரப் பூந் தொட்டிலிலே. தாலாட்டுப் பாடல்கள் – தமிழ் DNA பச்சை இலுப்பை

உசந்த தலைப்பாவோ – தாலாட்டுப் பாடல்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020

உசந்த தலைப்பாவோ‘உல்லாச வல்லவாட்டு’நிறைந்த தலை வாசலிலேவந்து நிற்பான் உன் மாமன்தொட்டிலிட்ட நல்லம்மாள்பட்டினியாப் போராண்டாபட்டினியாய் போற மாமன்-உனக்குபரியம் கொண்டு வருவானோ? தாலாட்டுப் பாடல்கள் – தமிழ் DNA உசந்த தலைப்பாவோ

பால் குடிக்கக் கிண்ணி – தாலாட்டுப் பாடல்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020

பால் குடிக்கக் கிண்ணி,பழந்திங்கச் சேணாடுநெய் குடிக்கக் கிண்ணி,முகம் பார்க்கக் கண்ணாடிகொண்டைக்குக் குப்பிகொண்டு வந்தான் தாய்மாமன். தாலாட்டுப் பாடல்கள் – தமிழ் DNA பால் குடிக்கக் கிண்ணி

ஆனை விற்கும் வர்த்தகராம் – தாலாட்டுப் பாடல்

Posted by - ஏப்ரல் 16, 2020

ஆனை விற்கும் வர்த்தகராம்-உன் மாமன்சேனைக் கெல்லாம் அதிகாரியாம்சின்னண்ணன் வந்தானோ கண்ணே-உனக்குசின்னச் சட்டை கொடுத்தானோ உனக்குபட்டு ஜவுளிகளும் கண்ணே உனக்குப்பல வர்ணச் சட்டைகளும்பட்டுப் புடவைகளும் கண்ணே-உனக்குகட்டிக் கிடக் கொடுத்தானோ!பொன்னால் எழுத்தாணியும்-கண்ணே உனக்குமின்னோலைப் புஸ்தகமும்கன்னாரே! பின்னா ரேன்னு-கண்ணேகவிகளையும் கொடுத்தானோ ! தாலாட்டுப் பாடல்கள் – தமிழ் DNA ஆனை விற்கும் வர்த்தகராம்

ஐரை மீனும் – நாட்டுப்புற பாட்டு

Posted by - ஏப்ரல் 16, 2020

ஐரை மீனும் ஆரமீனும்-கண்ணே ஐரை மீனும், ஆரமீனும்-கண்ணே அம்புட்டுதாம் அப்பனுக்கு வாளை மீனும், வழலை மீனும்-கண்ணாட்டி விதம்விதமா அம்புட்டிச்சாம், அரண்மனைக்கு ஆயிரமாம் ஆயிரமும் கொண்டுபோய்-கண்ணாட்டி அப்பன் விற்று வீடுவர அண்டை வீடும், அடுத்த வீடும்-கண்ணாட்டி ஆச்சரியப் பட்டார்களாம், பிரித்த மீனு ஆயிரத்தில்-கண்ணே நான் பிரியமாக ஆறெடுத்தேன் அயலூரு சந்தையிலே-கண்ணே நான் ஆறு மீனை விற்றுப் போட்டேன். அரைச் சவரன் கொண்டுபோய்-கண்ணே அதை அரை மூடியாய்ச் செய்யச் சொன்னேன். அரை மூடியை அரைக்குப் போட்டு கண்ணே நான் அழகு

ஆராரோ ஆரிரரோ-2

Posted by - ஏப்ரல் 16, 2020

ஆராரோ ஆரிரரோஆறு ரண்டும் காவேரி,காவேரி கரையிலயும்காசி பதம் பெற்றவனே!கண்ணே நீ கண்ணுறங்கு!கண்மணியே நீ உறங்கு!பச்சை இலுப்பை வெட்டி,பவளக்கால் தொட்டிலிட்டு,பவளக்கால் தொட்டிலிலேபாலகனே நீ உறங்கு!நானாட்ட நீ தூங்கு!நாகமரம் தேரோட!தேரு திரும்பி வர!தேவ ரெல்லாம் கை யெடுக்க!வண்டி திரும்பி வர!வந்த பொண்கள் பந்தாட!வாழப் பழ மேனி!வைகாசி மாங்கனியே!கொய்யாப் பழ மேனி! – நான் பெத்தகொஞ்சி வரும் ரஞ்சிதமே!வாசலிலே வன்னிமரம்!வம்மிசமாம் செட்டி கொலம்!செட்டி கொலம் பெத்தெடுத்த!சீராளா நீ தூங்கு!சித்திரப் பூ தொட்டிலிலே!சீராளா நீ தூங்கு!கொறத்தி கொறமாட!கொறவ ரெல்லாம் வேதம் சொல்ல!வேதஞ் சொல்லி

ஆராரோ அரிரரோ-1

Posted by - ஏப்ரல் 16, 2020

ஆராரோ அரிரரோ அரிரரோ அராரோ அரடிச்சு நீயழுதாய் கண்மணியே கண்ணுறங்கு கண்ணே யடிச்சரார் கற்பகத்தைத் தொட்டாரார் தொட்டாரைச் சொல்லியழு தோள் விலங்கு போட்டு வைப்போம் அடிச்சாரைச் சொல்லியழு ஆக்கினைகள் செய்து வைப்போம் மாமன் அடித்தானோ மல்லி பூ சென்டாலே அண்ணன் அடித்தானோ ஆவாரங் கொம்பாலே பாட்டி அடித்தாளோ பால் வடியும் கம்பாலே ஆராரோ அரிரரோ அரிரரோ அராரோ அரடிச்சு நீயழுதாய் கண்மணியே கண்ணுறங்கு   தாலாட்டுப் பாடல்கள் – தமிழ் DNA ஆராரோ அரிரரோ-1