பாரதியார் கவிதைகள்

வசன கவிதை | காட்சி

Posted by - ஆகஸ்ட் 1, 2019

இவ்வுலகம் இனியது இதிலுள்ள வான் இனிமையுடைத்து;
காற்றும் இனிது.தீ இனிது. நீர் இனிது. நிலம் இனிது.

பாரதியார் சுயசரிதை

சுயசரிதை | பாரதியார் கவிதைகள்

Posted by - ஆகஸ்ட் 1, 2019

கனவு, பாரதி அறுபத்தாறு
மற்றொர் பெண்ணை மணஞ்செய்த போழ்துமுன்
மாத ராளிடைக் கொண்டதொர் காதல்தான்
நிற்றல் வேண்டு மெனவுளத் தெண்ணிலேன்;

பாரதியார் கவிதைகள்: சான்றோர்

சான்றோர் | பாரதியார் கவிதைகள்

Posted by - ஆகஸ்ட் 1, 2019

தாயுமானவர் வாழ்த்து
நிவேதிதா
அபேதாநந்தா
இரவிவர்மா
மகாமகோபாத்தியாயர்
வெங்கடேசு ரெட்டப்ப பூபதி
சங்கத்தார்
வேல்ஸ் இளவரசருக்கு நல்வரவு

பாரதியார் கவிதைகள்: தனிப் பாடல்கள்

தனிப் பாடல்கள் | பாரதியார் கவிதைகள்

Posted by - ஆகஸ்ட் 1, 2019

காலைப் பொழுது,
அந்திப் பொழுது,
நிலாவும் வான்மீனும் காற்றும் ,
மழை,
புயற் காற்று,
அக்கினிக் குஞ்சு,
அழகுத் தெய்வம்,
ஒளியும் இருளும்,
கவிதைத் காதலி,

பாரதியார் கவிதைகள்

பாரதியார் சமூக கவிதைகள்

Posted by - ஜூலை 31, 2019

புதுமைப் பெண்
பெண்கள் விடுதலைக்கும்மி
பெண் விடுதலை
தொழில்
மறவன் பாட்டு
நாட்டுக் கல்வி
புதிய கோணங்கி

பாரதியார் கவிதைகள்

சுதந்திரம் | பாரதியார் கவிதைகள்

Posted by - ஜூலை 26, 2019

பாரதியார் கவிதைகள் | சுதந்திரப் பெருமை, சுதந்திரப் பயிர், சுதந்திர தாகம், சுதந்திர தேவியின் துதி, விடுதலை, சுதந்திரப் பள்ளு,

தேசிய கீதங்கள் பாரதியார் கவிதைகள்

தேசிய கீதங்கள்: பாரத நாடு – பாரதி

Posted by - ஜூலை 25, 2019

பாரதியார் கவிதைகள் தேசிய கீதங்கள் – பாரத நாடு 1 வந்தே மாதரம்   தேசீய கீதங்கள் : தாயுமானவர் ஆனந்தக் களிப்பு மெட்டுராகம் : நாதநாமக்கிரியை தாளம் : ஆதி பல்லவி  வந்தே மாதரம் என்போம்-எங்கள் மாநிலத் தாயை வணங்குதல் என்போம். (வந்தே) சரணங்கள் 1. ஜாதி மதங்களைப் பாரோம்- உயர் ஜன்மம்இத் தேசத்தில் எய்தின ராயின் வேதிய ராயினும் ஒன்றே- அன்றி வேறு குலத்தின ராயினும் ஒன்றே (வந்தே) 2. ஈனப் பறையர்க ளேனும்-அவர்