ஆண் குழந்தை பெயர் தேடல்

நல்ல தமிழில் 1000+ ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

43990 11

ஆண் குழந்தை பெயர்கள் தூய தமிழில்

1000-க்கும்  அதிகமான ஆண்  குழந்தை பெயர்கள் நாம் தாய் மொழியில், இங்கு  வரிசை படுத்தபட்டுள்ளது. இங்குள்ள ஆண் குழந்தை பெயர்களில் உங்களுக்கு பிடித்த பெயர்கள் இருப்பினும் அல்லது உங்களுக்கு பிடித்த பெயர்கள் இங்கு விடுபட்டு இருந்தாலோ கருத்துக்களில் கூறுப்பிடவும் எனவே அந்த பெயர்களையும் இந்த பட்டியலில் சேர்க்க ஏதுவாக இருக்கும்.

“செங்கன்வீரப் படைமுறையின் வழிவந்த தமிழ்நாட்டீரே

பழுத்ததமிழ்ப் பெயரிடுவீர் குழந்தைகட்கு!”

– பாவலர் சுரதா

[wpsm_promobox background=”#f8f8f8″ button_link=”https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rejiya.tamil.audiobooks” button_text=”Click Here” title=”Tamil Novels AudioBooks By Rejiya” description=”தமிழ் ஒலிப்புத்தகம் – ரெஜியா | (Kids Stories, Novels & …) Download Free Tamil AudioBooks App From Android Play Store” ]

ன்றைய தமிழர்களின் வாழ்வில் தாய்மொழிக்கு கொடுக்கப்படும் முக்கியத்துவம் என்ன ? அதனை அதிகரிக்க என்னென்ன வழிமுறைகளைக் கையாளலாம் ?

தமிழ் மொழி உலகிலயே மிக தொன்மையான மொழிகளில் ஒன்று என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்தது. நாகரிகம் தோன்றி இரண்டாயிரம் வருடங்கள் தான் ஆன போதிலும் , இருபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தோன்றியது தமிழ்மொழி என்கிறார்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் . உலகில் முதன்முதலாக பேசப்பட்ட மொழி நம் ” தமிழ் மொழி ” தான் என்று சமிபத்திய ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது . தமிழ் உலகமொழி மட்டுமல்ல , உலக மொழிகளுக்கெல்லாம் தாய் மொழி நம் தமிழ்மொழி தான்.

அப்படி இருக்க நாம் குழந்தைகளுக்கு மட்டும் ஏன் பிற மொழிகளில் பெயர் வைக்க வேண்டும் ?

மொழிதான் ஒருவரின் அடையாளம். குழந்தைகளுக்கு அழகிய தமிழ் வார்த்தைகளில் பெயர் சூட்டலாமே.

பெண் குழந்தை பெயர்களுக்கு …

ஆண் குழந்தை பெயர் தேடல்

தூய தமிழில் ஆண் குழந்தை பெயர்கள், சங்க கால ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் புதுமையான தமிழ் பெயர்கள் (முடிந்தவரை) இங்கு வரிசை படுத்தி உள்ளோம்.

Tamil Baby Names Boy PDF.

இந்த பதிவின் இறுதியில் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் அடங்ககிய புத்தகம் மின்னூல் வடிவில் உள்ளது தேவைபட்டால் பதிவிறக்கவும். (Tamil Baby Names Boy Free PDF book)

அ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • அகத்தியன்
 • அகத்தினியன்
 • அகமகிழன்
 • அகமுகிலன்
 • அகரமுதல்வன்
 • அகவழகன்
 • அகிலன்
 • அகில்
 • அகிழவன்
 • அக்கராயன்
 • அடைக்கலநாதன்
 • அண்ணாதுரை
 • அண்ணாமலை
 • அதியமான்
 • அதியன்
 • அதிரன்
 • அதிர்துடியன்
 • அமலன்
 • அமிர்தன்
 • அமிழ்தநேயன்
 • அமுதநாயகன்
 • அமுதநிலவன்
 • அமுதமொழி
 • அமுதவாணன்
 • அமுதன்
 • அமுதினியன்
 • அம்பலக்கூத்தன்.
 • அம்பலவன்
 • அம்பலவாணன்
 • அய்யன்சாமி
 • அய்யாகண்ணு
 • அரசிறைவன்
 • அரசெழிலன்
 • அரிமாச்செல்வன்
 • அரிமாத்தமிழன்
 • அரியவன்
 • அருண்
 • அரும்பொறையன்
 • அருவினையான்
 • அருளழகன்
 • அருள்
 • அருள்நம்பி
 • அருள்நிலவன்
 • அழகப்பன்
 • அழகன்
 • அழகியநம்பி
 • அழகுநிலவன்
 • அழகெழிலன்
 • அளவறிந்தான்
 • அறநெறியன்
 • அறநெறியன்
 • அறவணன்
 • அறவாணன்
 • அறவினையான்
 • அறவினையான்
 • அறனறிந்தான்
 • அறனறிந்தான்
 • அறிவழகன்
 • அறிவன்
 • அறிவாற்றன்
 • அறிவு
 • அறிவுக்கதிர்
 • அறிவுக்கரசன்
 • அறிவுநம்பி
 • அற்புதராசன்
 • அற்புதன்
 • அனழேந்தி
 • அன்பரசன்
 • அன்பழகன்
 • அன்பானந்தன்
 • அன்பினியன்
 • அன்பு
 • அன்புக்கரசன்
 • அன்புச்செல்வன்
 • அன்புமணி

ஆ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • ஆதன்
 • ஆசை
 • ஆசைக்கதிரவன்
 • ஆசைக்குயிலன்
 • ஆசைத்தமிழன்
 • ஆசைத்தம்பி
 • ஆசைநம்பி
 • ஆசைமதியன்
 • ஆசையமுதன்
 • ஆடலமுதன்
 • ஆடலரசன்
 • ஆடலழகன்
 • ஆடலெழிலன்
 • ஆடல்தென்றல்
 • ஆடல்நாயகன்
 • ஆடல்நிலவன்
 • ஆடல்மதியன்
 • ஆடற்கண்ணன்
 • ஆடற்கலையரசன்
 • ஆண்டான்
 • ஆதியருட்செல்வன்
 • ஆதியறிவன்
 • ஆதியனியன்
 • ஆதியன்பன்
 • ஆதியெழிலன்
 • ஆதிரையன்
 • ஆய்வகத்திறனன்
 • ஆய்வகன்
 • ஆராவமுதன்
 • ஆர்வலன்
 • ஆவலரசன்
 • ஆவல்நம்பி
 • ஆவற்செல்வன்
 • ஆழிக்கதிர்
 • ஆழிக்குமரன்
 • ஆழித்தமிழன்
 • ஆழியரசன்
 • ஆழியன்
 • ஆளவந்தான்
 • ஆளுந்தமிழன்
 • ஆறுமுகம்
 • ஆற்றலரசு
 • ஆற்றலரசு
 • ஆற்றலழகன்
 • ஆற்றலறிவன்
 • ஆற்றலினியன்
 • ஆற்றலெழிலன்
 • ஆற்றலொளி
 • ஆற்றல்அறிவு
 • ஆற்றல்குமரன்
 • ஆற்றல்குன்றன்
 • ஆற்றல்செல்வன்
 • ஆற்றல்நாயகன்
 • ஆற்றல்வாணன்
 • ஆனந்தக்கூத்தன்
 • ஆனந்தத்தாண்டவன்
 • ஆனந்தன்
 • ஆனைமுகன்

இ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர் தேடல்

 • இசைஅமுதன்
 • இசைச்செல்வன்
 • இசைச்செல்வம்
 • இசைத்தமிழன்
 • இசைக்கோ
 • இசையரசன்
 • இசையவன்
 • இசையழகன்
 • இசையாளன்
 • இசையேந்தல்
 • இசைச்சுடரன்
 • இசைச்சுடர்வாணன்
 • இசைக்கண்ணன்
 • இசைக்கதிரவன்
 • இசைக்கலையரசன்
 • இசைக்கினியன்
 • இசைக்குமரன்
 • இசைக்குயிலன்
 • இசைக்குன்றன்
 • இசைச்செல்வன்
 • இசைத்தமிழன்
 • இசைத்தேன்மகன்
 • இசைநம்பி
 • இசைநிலவன்
 • இசைநெறியான்
 • இசைநேயன்
 • இறைநம்பி
 • இறைநெறி
 • இறைமகன்
 • இறைமணி
 • இறையனார்
 • இறையன்பன்
 • இறையன்பு
 • இறையரசன்
 • இறையரசு
 • இயல்பரசன்
 • இயல்பிணன்
 • இயல்பிணனன்
 • இயலிசையன்
 • இராவணன்
 • இரும்பன்
 • இரும்பொறையன்
 • இலக்கியன்
 • இலக்கணன்
 • இலக்கிய அமுதன்
 • இலக்கியப்பித்தன்
 • இலக்கியமணி
 • இலக்கியமதி
 • இலங்காபுரியன்
 • இலங்கைவேந்தன்
 • இலந்தையர்
 • இளங்கோ
 • இளங்கோவடிகள்
 • இளங்கிள்ளி
 • இளங்கிள்ளிவளவன்
 • இளங்கோவன்
 • இளவரசன்
 • இளவளவன்
 • இளம்பரிதி
 • இளஞ்சேரன்
 • இளஞ்சேரலாதன்
 • இளஞ்சேரல்
 • முதுபாண்டியன்
 • இளநாகனார்
 • இளந்தமிழன் இளந்தளிர்
 • இளந்திருமாறன்
 • இளந்திரையன்
 • இனியவன்
 • இன்பன்
 • இனியன்
 • இமையன்
 • இமையவன்

ஈ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • ஈழவன்
 • ஈழச்செம்பகன்
 • ஈழச்செல்வன்
 • ஈழக்குமரன்
 • ஈழவாகையன்
 • ஈழத்தமிழ் நெஞ்சன்
 • ஈழத்தாயகன்
 • ஈழ வேந்தன்
 • ஈழ வேந்தர்
 • ஈழ வேங்கையன்
 • ஈழப்புயலோன்
 • ஈழ நாதன்
 • ஈகவரசன்
 • ஈகையன்
 • ஈகைச்செல்வன்
 • ஈகைத்தென்றல்
 • ஈகைநிலவன்
 • ஈகையரசன்
 • ஈதலரசன்
 • ஈழ அன்பன்
 • ஈழ அரிமா
 • ஈழ அரசன்
 • ஈழ இனியன்
 • ஈழ ஓவியன்
 • ஈழ குடிமகன்
 • ஈழக்குமரின்
 • ஈழக்குயிலன்
 • ஈழச்சுடர்
 • ஈழச்செல்வன்
 • ஈழத்தம்பி
 • ஈழத்தமிழன்

உ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • உறுதிமொழியன்
 • உத்தமன்
 • உத்தம சோழன்
 • உதயன்
 • உதய்குமார்
 • உபேந்திரா
 • உத்தமச்செல்வன்
 • உண்ணாமலையான்
 • உண்மைச்செல்வன்
 • உதய கீதன்
 • உலகன்
 • உலகப்பன்
 • உலகநம்பி
 • உலக முத்து
 • உலக வாணன்
 • உலகையன்
 • உலக முதல்வன்
 • உலகளந்தான்
 • உமையொருபாகன்
 • உலக ஊழியன்
 • உலகநாயகன்
 • உண்மைப்பித்தன்
 • உண்மை விளம்பி
 • உணர்வரசு
 • உணர்வரசன்
 • உலகிறை
 • உலகிறைவன்
 • உயர்வரசு
 • உயர்வரசன்
 • உயிரோவியன்
 • உதியன்
 • உதியஞ்சேரல்
 • உய்யக்கொண்டான்
 • உய்யவந்தான்
 • உள்ளங்கவர்ந்தான்
 • உறங்காப்புலி
 • உறையூர்நம்பி
 • உறையூர்முத்து
 • உறையூர்வாணன்
 • உறையூர்சோழன்
 • உறந்தையரசு

ஊ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • ஊழிமுதல்வன்
 • ஊரப்பன்
 • ஊருணியப்பன்
 • ஊமையத்தேவன்
 • ஊரவன்
 • ஊன்பொதிபசுங்குடையான

 

எ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • எண்குணத்தான்
 • எண்குணன்
 • எப்போதும் வென்றான்
 • எம்பெருமான்
 • எயினன்
 • எரிசுடர்
 • எரியீட்டி
 • எரியேந்தி
 • எல்லன்
 • எல்லாளன்
 • எழிலமுதன்
 • எழிலரசன்
 • எழிலரசு
 • எழிலரசு
 • எழிலறிவு
 • எழிலன்
 • எழிலன்பன்
 • எழிலிறைவன்
 • எழிலின்பன்
 • எழிலோவியன்
 • எழிலொளி
 • எழில்
 • எழில் முதல்வன்
 • எழில் முத்து
 • எழில் வாணன்
 • எழில் வேந்தன்
 • எழில்குமரன்
 • எழில்நம்பி
 • எழில்மணி
 • எழில்வாணன்
 • எழில்வேந்தன்
 • எழிற்செல்வன்
 • எழிற்செல்வன்
 • எழிற்நிலவன்
 • எழினி
 • எழுகதிர்
 • எழுஞாயிறு
 • எழுத்தறியும்பெருமாள்
 • எறிபத்தன்
 • என்றுமிளையான்

ஏ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • ஏகாம்பரம்
 • ஏந்தல்
 • ஏலேலன்
 • ஏழிசை ஞாயிறு
 • ஏழிசை வல்லவன்
 • ஏழிசைக்கதிர்
 • ஏழிசைக்காவலன்
 • ஏழிசைக்குமரன்
 • ஏழிசைக்கோ
 • ஏழிசைக்கொண்டான்
 • ஏழிசைச்சுடர்
 • ஏழிசைச்செல்வன்
 • ஏழிசைச்சேரன்
 • ஏழிசைச்சேரன்
 • ஏழிசைச்சோழன்
 • ஏழிசைச்சோழன்
 • ஏழிசைத்தம்பி
 • ஏழிசைத்தலைமகன்
 • ஏழிசைத்தேவன்
 • ஏழிசைநம்பி
 • ஏழிசைநம்பி
 • ஏழிசைநாடன்
 • ஏழிசைநாடன்
 • ஏழிசைநாயகம்
 • ஏழிசைநாயகன்
 • ஏழிசைநிதி
 • ஏழிசைநிலவன்
 • ஏழிசைப்பித்தன்
 • ஏழிசைப்புலி
 • ஏழிசைமதி
 • ஏழிசைமன்னன்
 • ஏழிசைமாலை
 • ஏழிசைமாறன்
 • ஏழிசைமாறன்
 • ஏழிசைமுதல்வன்
 • ஏழிசைமுத்து
 • ஏழிசைமுரசு
 • ஏழிசைமுருகன்
 • ஏழிசையப்பன்
 • ஏழிசையரசன்
 • ஏழிசையரசு
 • ஏழிசையன்பன்
 • ஏழிசையேந்தி
 • ஏழிசைவாணன்
 • ஏழிசைவேந்தன்
 • ஏழுமலை
 • ஏறும்பெருமாள்
 • ஏனாதி

ஐ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • ஐயனார்
 • ஐயப்பன்
 • ஐந்தவித்தன்
 • ஐந்தெழுத்தன்
 • ஐயன்பெருமாள்
 • ஐயனாரிதன்
 • ஐயண்ணன்
 • ஐயாக்கண்ணு
 • ஐயாக்குட்டி
 • ஐயாபிள்ளை
 • ஐயாமுத்து
 • ஐயாவு

ஒ வரிசை

 • ஒட்டக்கூத்தன்
 • ஒப்பிலறிவன்
 • ஒப்பிலாநம்பி
 • ஒப்பிலாமணி
 • ஒப்பிலியப்பன்
 • ஒலிச்செங்கோ
 • ஒலிமுரசு
 • ஒலிமுழக்கன்
 • ஒலியரசன்
 • ஒலியழகன்
 • ஒலியுருவன்
 • ஒளிஎழிலன்
 • ஒளிக்கதிர்
 • ஒளிக்கொன்றை
 • ஒளிக்கோமான்
 • ஒளிச்சுடர்
 • ஒளிச்செல்வன்
 • ஒளிச்சேந்தன்
 • ஒளித்தேவன்
 • ஒளித்தேவன்
 • ஒளிநம்பி
 • ஒளிப்பொழிலன்
 • ஒளிமதி
 • ஒளிமலரவன்
 • ஒளிமுதல்வன்
 • ஒளியகன்
 • ஒளியரசன்
 • ஒளியவன்
 • ஒளியன்
 • ஒளியாளன்
 • ஒளியிறை
 • ஒளியோவியன்
 • ஒளிர்நிலவன்
 • ஒளிவேங்கை
 • ஒளிவேலன்
 • ஒற்றறிவன்
 • ஒற்றன்
 • ஒற்றியூர்நம்பி

 

ஓ வரிசை குழந்தை பெயர்கள்

 • ஓர்மவாணன்
 • ஓர்மத்தமிழன்
 • ஓர்மத்தமிழ்நெஞ்சன்
 • ஓர்மக்குரலோன்
 • ஓவியன்
 • ஓரி
 • ஓரம்போகி
 • ஓதலாந்தை
 • ஓதலன்பன்
 • ஓவியச்செல்வன்
 • ஓவியநம்பி
 • ஓவியமுத்து
 • ஓவியஎழிலன்
 • ஓவியஅரசு
 • ஓவியவாணன்
 • ஓவியச்சுடர்
 • ஓவியக்கதிர்
 • ஓவியநிலவன்
 • ஓவியமதியன்
 • ஓவியநிதி
 • ஓவியக்குமரன்
 • ஓவியநாடன்
 • ஓவியமுதல்வன்
 • ஓவிய அன்பன்
 • ஓவியப்பெருமாள்
 • ஓவியவண்ணன்
 • ஓவியக்கண்ணன்
 • ஓவியவேல்
 • ஓவியவேலன்
 • ஓவியத்தேவன்

ஒள

ஒள வரிசை குழந்தை பெயர்கள்

 • ஒளவையாரப்பன்
 • ஒளவைநம்பி
 • ஒளவைவாணன்
 • ஒளவையரசு
 • ஒளவையன்பன்

ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

தமிழ் பெயர்கள் ஆண் குழந்தை க

தமிழ் பெயர்கள் ஆண் குழந்தை க வரிசையில் இங்கு பார்க்கவும். (க ஆண் குழந்தை பெயர்கள்)

 • கக்கன்
 • கங்கைகொண்டான்
 • கச்சியப்பன்
 • கடம்பன்
 • கடலப்பன்
 • கடலரசன்
 • கடலழகன்
 • கடலிறை
 • கடல்பெருமாள்
 • கடல்வண்ணன்
 • கடல்வீரன்
 • கடல்வேந்தன்
 • கடாரங்கொண்டான்
 • கடிகைமுத்து
 • கடுங்கொண்
 • கடுமான்கிள்ளி
 • கடையப்பன்
 • கட்டழகன்
 • கட்டிமணி
 • கட்டிமுத்து
 • கட்டியப்பன்
 • கணனிப்பித்தன்
 • கணனிப்பிரியன்
 • கணனியன்
 • கணிகண்ணன்
 • கணிமொழியன்
 • கணியன்பூங்குன்றன்
 • கணியுகவதன்
 • கணைக்கால் இரும்பொறை
 • கண்ணங்கொற்றன்
 • கண்ணதாசன்
 • கண்ணபிரான்
 • கண்ண பெருமாள்
 • கண்ணப்பன்
 • கண்ணழகன்
 • கண்ணன்
 • கண்ணன் சேந்தன்
 • கண்ணன் நம்பி
 • கண்ணாயிரம்
 • கண்ணிமையன்
 • கண்ணுக்கினியன்
 • கண்ணுடையப்பன்
 • கண்ணுடைவள்ளல்
 • கண்ணுதல்
 • கண்ணையன்
 • கண்மணி
 • கண்மதியன்
 • கதிரரசன்
 • கதிரவன்
 • கதிரழகன்
 • கதிரன்பன்
 • கதிரொளி
 • கதிரைவேல்
 • கதிர்
 • கதிர்காமக்கந்தன்
 • கதிர்காமர்
 • கதிர்காமன்
 • கதிர்நிலவன்
 • கதிர்மதியன்
 • கதிர்வாணன்
 • கதிர்வேலன்
 • கதிர்வேல்
 • கந்தப்பன்
 • கந்தவேலன்
 • கந்தவேல்
 • கந்தவேள்
 • கந்தன்
 • கந்தையன்
 • கபிலன்
 • கபில்
 • கபீர்
 • கப்பற்செல்வன்
 • கமலகண்ணன்
 • கமலன்
 • கம்பநாடன்
 • கம்பன்
 • கயமன்
 • கயல்நாட்டான்
 • கயற்கண்ணன்
 • கரிகாலதேவன்
 • கரிகாலன்
 • கரிகால் சோழன்
 • கரிகால் பெருவளத்தான்
 • கரிகால் வளவன்
 • கரிகால்சோழன்
 • கரிகால்பெருவளத்தான்
 • கரிகால்வளவன்
 • கருங்குழலான்
 • கருத்தழகன்
 • கருத்தன்
 • கருத்தாழன்
 • கருத்தான்
 • கருத்தையன்
 • கருத்தையா
 • கருப்பண்ணன்
 • கருப்பன்
 • கருப்பையன்
 • கருப்பையா
 • கருமணி
 • கருமுகில்
 • கருமுத்து
 • கரும்பாயிரம்
 • கரும்பாளி
 • கரும்புநெஞ்சன்
 • கருவூரான்
 • கருவூர் முத்து
 • கருவூர்ச்சேரன்
 • கருவூர்த்தேவன்
 • கருவூர்பாணன்
 • கருவூர்வாணன்
 • கருவைநாயகம்
 • கரூர் நம்பி
 • கலிதீர்த்தான்
 • கலிப்பகை
 • கலியபெருமாள்
 • கலியன்
 • கலை வண்ணன்
 • கலைகொண்டான்
 • கலைக் கண்ணன்
 • கலைக் காலன்
 • கலைக் கூத்தன்
 • கலைக்கோ
 • கலைக்கோவன்
 • கலைக்கோன்
 • கலைச் செல்வம்
 • கலைச் செல்வன்
 • கலைச் செழியன்
 • கலைச் சோலை
 • கலைச்சித்திரன்
 • கலைச்சிற்பி
 • கலைச்சுடர்
 • கலைச்செல்வன்
 • கலைச்செழியன்
 • கலைஞன்
 • கலைத்தம்பி
 • கலைத்தேவன்
 • கலை நம்பி
 • கலை நாடன்
 • கலை நாயகம்
 • கலை நிதி
 • கலை நிலவன்
 • கலை நெஞ்சன்
 • கலை நெறிஞன்
 • கலை பிரான்
 • கலை பொழிலன்
 • கலைப்பெருமாள்
 • கலை மகன்
 • கலை மணி
 • கலை மதி
 • கலைமன்னன்
 • கலை மாணிக்கம்
 • கலை மாரி
 • கலை முதல்வன்
 • கலை முத்து
 • கலையண்ணன்
 • கலையப்பன்
 • கலையமுதன்
 • கலையரசன்
 • கலையரசன்
 • கலையழகன்
 • கலையன்
 • கலையன்பன்
 • கலையெழிலன்
 • கலை யொளி
 • கலை வண்ணன்
 • கலை வளத்தான்
 • கலை வளவன்
 • கலை வள்ளல்
 • கலை வாணன்
 • கலை வீரன்
 • கலை வேந்தன்
 • கலை வேல்
 • கலை வேள்
 • கல்லன்
 • கல்லாடன்
 • கல்விகொண்டான்
 • கல்விக்கண்ணன்
 • கல்விக்காவலன்
 • கல்விக்கோ
 • கல்விக்கோன்
 • கல்விச்செல்வன்
 • கல்விச்செழியன்
 • கல்விநாயகம்
 • கல்விநிதி
 • கல்வி நெஞ்சன்
 • கல்வி நெறியன்
 • கல்விப்பித்தன்
 • கல்விப்பெருமாள்
 • கல்விமணி
 • கல்விமதி
 • கல்விமுத்து
 • கல்வியப்பன்
 • கல்வியரசு
 • கல்விவளவன்
 • கல்விவாணன்
 • கல்விவேள்
 • கவிகொண்டான்
 • கவிக்கண்ணன்
 • கவிக்கூத்தன்
 • கவிக்கோ
 • கவிக்கோவன்
 • கவிச்செல்வம்
 • கவித்தங்கம்
 • கவித்தேவன்
 • கவிநாடன்
 • கவிநிதி
 • கவிநிலவன்
 • கவிநிலவு
 • கவிநெஞ்சன்
 • கவிநேயன்
 • கவிபொழிலன்
 • கவிப்பெருமாள்
 • கவிமகன்
 • கவிமணி
 • கவிமதி
 • கவிமன்னன்
 • கவிமாணிக்கம்
 • கவிமாரி
 • கவிமுகிலன்
 • கவிமுடி
 • கவிமுத்து
 • கவிமுத்து
 • கவியண்ணல்
 • கவியண்ணன்
 • கவியப்பன்
 • கவியமுதன்
 • கவியரசன்
 • கவியரசு
 • கவியழகன்
 • கவியன்பன்
 • கவியொளி
 • கவி வண்ணன்
 • கவி வளவன்
 • கவி வள்ளல்
 • கவி வாணன்
 • கவி வேந்தன்
 • கவி வேல்
 • கவி வேள்
 • கவினயன்
 • கவின்
 • கழற்சிங்கன்
 • கழாத்தலை
 • கழைமுத்து
 • களங்கண்டான்
 • களஞ்சியம்
 • கள்ளபிரான்
 • கள்ளழகர்
 • கள்ளழகன்
 • கறவைச்செல்வன்
 • கற்பூரமதியன்
 • கனகநாதன்
 • கனகராயன்
 • கனிமொழியன்
 • கன்னல்
 • கன்னல்செல்வல்
 • கன்னியப்பன்
 • கன்னையன்

க வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

கா

கா வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • காசிராஜன்
 • காஞ்சி
 • காஞ்சி எழிலன்
 • காஞ்சிக்கனி
 • காஞ்சிக்கன்னல்
 • காஞ்சிக்காவலன்
 • காஞ்சிக்கிழார்
 • காஞ்சிக்கோ
 • காஞ்சிக்கோ
 • காஞ்சிசெல்வன்
 • காஞ்சித்தமிழன்
 • காஞ்சித்தலைவன்
 • காஞ்சித் தேவன்
 • காஞ்சி நம்பி
 • காஞ்சி நாடன்
 • காஞ்சி நாதன்
 • காஞ்சி நிதி
 • காஞ்சிப்பல்லவன்
 • காஞ்சிப்பூ
 • காஞ்சிப்பெருமாள்
 • காஞ்சி மணி
 • காஞ்சி மதி
 • காஞ்சி மலை
 • காஞ்சி மன்னன்
 • காஞ்சி மாணிக்கம்
 • காஞ்சி மாறன்
 • காஞ்சி முடி
 • காஞ்சிமுதல்வன்
 • காஞ்சி முத்து
 • காஞ்சி மொழியான்
 • காஞ்சியண்ணல்
 • காஞ்சியப்பன்
 • காஞ்சியூரன்
 • காஞ்சி வண்ணன்
 • காஞ்சி வேந்தன்
 • காஞ்சி வேலன்
 • காஞ்சி வேல்
 • காடவர்கோன்
 • காடவன்
 • காடவன்கோ
 • காண்டீபன்
 • காத்தத்தேவன்
 • காத்தபெருமாள்
 • காத்தமணி
 • காத்தமுத்து
 • காத்தவராயன்
 • காத்தவீரன்
 • காத்தவேல்
 • காத்தான்
 • காத்தையன்
 • காந்தன்
 • காந்தி
 • காமதேவ்
 • காமராஜன்
 • காமன்
 • காயாமலர் தேவன்
 • காயாமலர்கண்ணன்
 • காயாமலர் கோ
 • காயாமலர் பெருமாள்
 • காயாமலர் மணி
 • காயாமலர் முகிலன்
 • காயாமலர் முடி
 • காயாமலர் முத்து
 • காயாமலர் மேனியன்
 • காயாமலர் வாணன்
 • காய்சின வழுதி
 • காரி
 • காரிகிழார்
 • காரிக்கண்ணன்
 • காரிக்கிழான்
 • காரி முத்து
 • காரெழிலன்
 • காரொளி வண்ணன்
 • கார்கோடகன்
 • கார்த்தி
 • கார்த்திகேயன்
 • கார்த்திகைச்சுடரன்
 • கார்த்திகையன்
 • கார்த்திக்
 • கார் முகிலன்
 • கார் முகில்
 • கார் மேகம்
 • கார் மேகன்
 • கார் மேனி
 • கார் வண்ணன்
 • கார் வாணன்
 • கார் வேந்தன்
 • காலகண்ட்
 • காலகேயன்
 • காலபைரவன்
 • காலபைரவ்
 • காலைக்கதிர்
 • காவலன்
 • காவிரி எழிலன்
 • காவிரி கண்டன்
 • காவிரி காவலன்
 • காவிரி கொண்டான்
 • காவிரிக்கண்ணன்
 • காவிரிக்கன்னல்
 • காவிரிக்கோ
 • காவிரிக்கோவன்
 • காவிரிசிங்கன்
 • காவிரிச்செல்வன்
 • காவிரிச்செழியன்
 • காவிரிச்சோழன்
 • காவிரித்தம்பி
 • காவிரித்தேவன்
 • காவிரித்தேன்
 • காவிரி நம்பி
 • காவிரி நாடன்
 • காவிரி நாயகம்
 • காவிரி நிதி
 • காவிரி நெஞ்சன்
 • காவிரிப்பித்தன்
 • காவிரிப்புலி
 • காவிரிப்பெருமாள்
 • காவிரி மணி
 • காவிரி மதி
 • காவிரி மன்னன்
 • காவிரி மாணிக்கம்
 • காவிரிமுடி
 • காவிரி முதல்வன்
 • காவிரி முத்து
 • காவிரியண்ணல்
 • காவிரியப்பன்
 • காவிரியமுதன்
 • காவிரியழகன்
 • காவிரியன்பன்
 • காவிரிவள்ளல்
 • காவிரி வாணன்
 • காவிரி வேந்தன்
 • காவிரி வேள்
 • காழியப்பன்
 • காழியர்கோ
 • காழியர்கோன்
 • காளகண்டன்
 • காளத்தி
 • காளத்தியப்பன்
 • காளிக்கூத்தன்
 • காளிங்கராயன்
 • காளிங்கன்
 • காளிங்கன்
 • காளிசரண்
 • காளிச்சரண்
 • காளிதாஸ்
 • காளிமுத்து
 • காளியண்ணன்
 • காளியப்பன்
 • காளீஸ்வரன்
 • காளையப்பன்
 • காளையன்

கி-கீ-கோ

கி – கீ – கோ வரிசை

 • கிள்ளி
 • கிள்ளிக்கோ
 • கிள்ளிவேள்
 • கிழான்
 • கிருபாச்சார்யன்
 • கிருபால்
 • கிருஷ்ணா
 • கிருஷ்ணபிரபு
 • கிள்ளிவளவன் 
 • கீரன்
 • கீரிமலையவன்
 • கீர்த்தனன்
 • கோ
 • கோவை அமுதன்
 • கோவிலான்
 • கோபன்
 • கோமகன்

கு

கு வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

கு வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் பட்டியல் (தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தை கு)

 • குவிரன்
 • குகநாதன்
 • குகன்
 • குஞ்சப்பன்
 • குஞ்சரன்
 • குஞ்சன்
 • குஞ்சியழகன்
 • குடியரசன்
 • குடியரசு
 • குட்டவன் இரும்பொறை
 • குட்டுவன்
 • குட்டுவன் கீரன்
 • குட்டுவன் கோதை
 • குட்டுவன் சேரல்
 • குணக்கடலான்
 • குணசேகரன்
 • குணப்பாண்டியன்
 • குணவழகன்
 • குணவீரன்
 • குணாநந்தன்
 • குபேரன் குமணன்
 • குப்பமுத்து
 • குப்பன்
 • குப்புசாமி
 • குமணவள்ளல்
 • குமணன்
 • குமரகுரு
 • குமரகுருபரன்
 • குமரகுருபன்
 • குமரப்பன்
 • குமரப்பா
 • குமரய்யன்
 • குமரய்யா
 • குமரவேலன்
 • குமரவேல்
 • குமரவேல்
 • குமரவேள்
 • குமரன்
 • குமரிக்கண்டன்
 • குமரிக்கண்ணன்
 • குமரிக்காவலன்
 • குமரிக்கோ
 • குமரிக்கோவன்
 • குமரிச்செல்வன்
 • குமரிச்செல்வன்
 • குமரித்தமிழன்
 • குமரிநாடன்
 • குமரிநாயகம்
 • குமரிநிதியன்
 • குமரிநிலவன்
 • குமரிநெஞ்சன்
 • குமரிப்பெருமாள்
 • குமரிமணி
 • குமரிமதியன்
 • குமரிமன்னன்
 • குமரிமுத்து
 • குமரிமொழியான்
 • குமரியண்ணல்
 • குமரியமுதன்
 • குமரியரசன்
 • குமரியரசன்
 • குமரியரசு
 • குமரியன்பன்
 • குமரியானந்தன்
 • குமரியெழிலன்
 • குமரிவாணன்
 • குமரிவீரன்
 • குமரிவேந்தன்
 • குமரேசன்
 • குமரேஷ்வரன்
 • குமாரராஜா
 • குமாரவேல்
 • குமார்
 • குமார்ராஜா
 • குமுதன் குணசீலன்
 • கும்பகர்ணன்
 • குயிலன்
 • குயிலன் குரு
 • குருகூர்நம்பி
 • குருசாமி
 • குருமூர்த்தி
 • குருவப்பன்
 • குருவன்
 • குருவன் குர்த்
 • குலகீர்த்தி
 • குலக்கொழுந்து
 • குலச்சிறை
 • குலச்சிறையான்
 • குலநாயகம்
 • குலநிதியன்
 • குலப்பாண்டியன்
 • குலமணி
 • குலமதியன்
 • குலமாணிக்கம்
 • குலமாணிக்கம்
 • குலமுத்து
 • குலவாணன்
 • குலவேள்
 • குலோத்துங்கன்
 • குவளைக்கண்ணன்
 • குழந்தை
 • குழந்தைசாமி
 • குழந்தைவேலன்
 • குழந்தைவேல்
 • குள்ளப்பன்
 • குறட்கோ
 • குறலரசன்
 • குறளடியான்
 • குறளமுதன்
 • குறளரசன்
 • குறளரசு
 • குறளன்பன்
 • குறளெழிலன்
 • குறளேந்தி
 • குறளோவியன்
 • குறள்நம்பி
 • குறள்நெறியன்
 • குறள்மணத்தன்
 • குறள்மணி
 • குறள்முத்து
 • குறள்வாணன்
 • குறள்வேந்தன்
 • குறள்வேலன்
 • குறிஞ்சி
 • குறிஞ்சி அரசன்
 • குறிஞ்சி நாயகன்
 • குறிஞ்சி முதல்வன்
 • குறிஞ்சிஎழிலன்
 • குறிஞ்சிகோ
 • குறிஞ்சிச்செல்வன்
 • குறிஞ்சித்தமிழன்
 • குறிஞ்சித்தேவன்
 • குறிஞ்சி நாதன்
 • குறிஞ்சி நெஞ்சன்
 • குறிஞ்சிப்பித்தன்
 • குறிஞ்சிமணத்தன்
 • குறிஞ்சி மணி
 • குறிஞ்சி முத்து
 • குறிஞ்சி வண்ணன்
 • குறிஞ்சி வாணன்
 • குறிஞ்சி வேலன்
 • குறிஞ்சி வேல்
 • குறிஞ்சி வேள்
 • குறும்பியன்
 • குறுவழுதி
 • குற்றால வேலன்
 • குற்றாலஅண்ணல்
 • குற்றாலக்கண்ணன்
 • குற்றாலக்கூத்தன்
 • குற்றாலச்செல்வன்
 • குற்றாலதேவன்
 • குற்றாலநாடன்
 • குற்றால நாயகம்
 • குற்றால பெருமாள்
 • குற்றால மணி
 • குற்றாலம்
 • குற்றாலவேந்தன்
 • குற்றாலன்
 • குற்றாலீஸ்வரன்
 • குற்றாளன்
 • குன்றக்கோ
 • குன்றத்துரான்
 • குன்றத்துர்கிழார்

கூ-கே

கூ – கே வரிசை

 • கூடல்நகரோன்
 • கூடலப்பன்
 • கூத்தப்பன்
 • கூடற்கோ
 • கூத்தபிரான்
 • கூத்தபெருமாள்
 • கூத்தரசு
 • கூத்தரசன்
 • கூத்தன்
 • கூர்வேலன்
 • கூரத்தாழ்வான்
 • கூன்பாண்டியன்
 • கூற்றுதைத்தோன்
 • கேளப்பன்
 • கேடிலியப்பன்

கொ

கொ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • கொங்குவேள்
 • கொங்குநாடன்
 • கொங்குமுத்து
 • கொங்குமணி
 • கொங்குத்தங்கம்
 • கொண்டல்வண்ணன்
 • கொண்டல்வாணன்
 • கொண்டல்கோ
 • கொண்டல்மணி
 • கொண்டல்முத்து
 • கொண்டல்வேலன்
 • கொண்டல்தேவதை
 • கொண்டல்செல்வன்
 • கொல்லிக்கோ
 • கொல்லிமலைநாடன்
 • கொல்லி இரும்பொறை
 • கொல்லியதியன்
 • கொல்லியப்பன்
 • கொல்லிவேள்
 • கொழுந்து
 • கொளஞ்சியப்பன்
 • கொளஞ்சியரசன்
 • கொளஞ்சியண்ணல்
 • கொளங்சியழகன்
 • கொளஞ்சிமுத்து
 • கொற்கைத்துறைவன்
 • கொற்கைப் பாண்டியன்
 • கொற்கை மாறன்
 • கொற்கை முத்து
 • கொற்கை வேலன்
 • கொற்றவன்
 • கொன்றை நாடன்
 • கொன்றைவாணன்
 • கொன்றைக்கோ
 • கொன்றை வேந்தன்
 • கொன்றை முத்து
 • கொன்றைத்தேவன்
 • கொன்றைக்கூத்தன்
 • கொன்றைவேலன்
 • கொன்றைப்பெருமாள்
 • கொன்றையப்பன்
 • கொன்றைவளவன்
 • கொன்றையரசன்
 • கொன்றைசூடன்
 • கொன்றையன்பன்
 • கொன்றைச்செல்வன்
 • கொன்றையண்ணல்

கோ

கோ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • கோச்சடை
 • கோச்சடையன்
 • கோச்செங்கட்சோழன்
 • கோச்செங்கணன்
 • கோட்புலி
 • கோட்புலிநாயனார்
 • கோப்பெருநற்கிள்ளி
 • கோப்பெருஞ்சடையன்
 • கோப்பெருஞ்சோழன்
 • கோமகன்
 • கோபாலன்
 • கோமதிநாயகன்
 • கோமான்
 • கோடியப்பன்
 • கோலப்பன்
 • கோவலன்
 • கோவிந்தன்
 • கோவேந்தன்
 • கோவைவாணன்
 • கோவைச்செல்வன்
 • கோவைக்கோ
 • கோவைத்தம்பி
 • கோவைமுத்து
 • கோவைவேல்
 • கோவையரசு
 • கோவைநாயகம்
 • கோவையப்பன்
 • கோவைமகன்
 • கோவைநம்பி
 • கோவைவேலன்
 • கோவைகொண்டான்
 • கோவையண்ணல்
 • கோவைக்கூத்தன்
 • கோவைகாத்தான்
 • கோதைமார்பன்
 • கோதைமாறன்
 • கோனேரியப்பன்

கை

கை வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • கைலைமலை
 • கைலைக்கோ
 • கைலைமன்னன்
 • கைலைவேந்தன்
 • கைலைக்கூத்தன்
 • கைலைக்கோ
 • கைலைமாறன்
 • கைலையப்பன்
 • கைலைச்செல்வன்
 • கைலைபெருமாள்
 • கைலைநாயகம்
 • கைலையண்ணல்
 • கைலைநாடன்
 • கைலையரசன்

ச - சா

ச ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

ச வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் பட்டியல் பார்க்க. (ச ஆண் குழந்தை பெயர்கள்)

 • சக்கரவத்தி
 • சக்கரை
 • சக்கரைத்தேவன்
 • சக்கரையப்பன்
 • சக்ரபாணி
 • சங்கண்ணல்
 • சங்கரன்
 • சங்கருவி
 • சங்கிசை
 • சங்கிசைஞன்
 • சங்கிலித்தேன்
 • சங்கிலியன்
 • சங்கு
 • சங்குத்தேவன்
 • சங்குப்பன்
 • சங்குப்பிள்ளை
 • சங்குமாலை
 • சங்கூரன்
 • சங்கேந்தி
 • சங்கொலி
 • சங்கொலியன்
 • சசி
 • சசிகாந்த்
 • சசிதரன்
 • சச்சிதாநந்தம்
 • சஞ்சய்
 • சஞ்சீவ்
 • சடகோபன்
 • சடையப்பன்
 • சடையன்
 • சதாசிவன்
 • சத்தியலிங்கம்
 • சத்யநாராயணன்
 • சத்யமூர்த்தி
 • சத்யராஐ
 • சத்யவாணன்
 • சத்ருகன்
 • சந்தனக்கடல்
 • சந்தனக்கண்ணன்
 • சந்தனக்கண்ணு
 • சந்தனக்கதிர்
 • சந்தனக்கலை
 • சந்தனக்கனி
 • சந்தனக்காடன்
 • சந்தனக்கிழான்
 • சந்தனக்கிளி
 • சந்தனக்கிள்ளி
 • சந்தனக்குமரன்
 • சந்தனக்குரிசில்
 • சந்தனக்குளத்தன்
 • சந்தனக்குன்றன்
 • சந்தனக்கூத்தன்
 • சந்தனக்கோ
 • சந்தனக்கோதை
 • சந்தனக்கோமான்
 • சந்தனக்கோவன்
 • சந்தனக்கோன்
 • சந்தனச் சுடரோன்
 • சந்தனச்சாரல்
 • சந்தனச்சீரன்
 • சந்தனச்சுடர்
 • சந்தனச்சுனை
 • சந்தனச்சுனையான்
 • சந்தனச்செம்மல்
 • சந்தனச்செல்வன்
 • சந்தனச்செழியன்
 • சந்தனச்சென்னி
 • சந்தனச்சேந்தன்
 • சந்தனச்சேய்
 • சந்தனச்சேரன்
 • சந்தனச்சோலை
 • சந்தனச்சோழன்
 • சந்தனத்தகை
 • சந்தனத்தகையன்
 • சந்தனத்தமிழன்
 • சந்தனத்தமிழ்
 • சந்தனத்தம்பி
 • சந்தனத்தலைவன்
 • சந்தனத்தாரான்
 • சந்தனத்தாரோன்
 • சந்தனத்திண்ணன்
 • சந்தனத்திருவன்
 • சந்தனத்திறத்தன்
 • சந்தனத்திறல்
 • சந்தனத்தென்றல்
 • சந்தனத்தென்னன்
 • சந்தனத்தேவன்
 • சந்தனநம்பி
 • சந்தனநல்லன்
 • சந்தனநல்லோன்
 • சந்தனநன்னன்
 • சந்தனநாகன்
 • சந்தனநாடன்
 • சந்தனநிலவன்
 • சந்தனநெஞ்சன்
 • சந்தனநெடியோன்
 • சந்தனநெறியன்
 • சந்தனநேயன்
 • சந்தனநேரியன்
 • சந்தனப்பகலோன்
 • சந்தனப்பரிதி
 • சந்தனப்பா
 • சந்தனப்பாண்டியன்
 • சந்தனப்பாவலன்
 • சந்தனப்பிறை
 • சந்தனப்புகழன்
 • சந்தனப்புகழோன்
 • சந்தனப்புகழ்
 • சந்தனப்புலவன்
 • சந்தனப்பூவன்
 • சந்தனப்பெரியன்
 • சந்தனப்பொருநன்
 • சந்தனப்பொருப்பன்
 • சந்தனப்பொழிலன்
 • சந்தனப்பொழில்
 • சந்தனப்பொறை
 • சந்தனப்பொறையன்
 • சந்தனப்பொன்னன்
 • சந்தன மகன்
 • சந்தன மணி
 • சந்தன மதி
 • சந்தன மருகன்
 • சந்தன மலை
 • சந்தன மலையன்
 • சந்தன மலையோன்
 • சந்தன மல்லன்
 • சந்தன மள்ளன்
 • சந்தன மறவன்
 • சந்தன மன்னன்
 • சந்தன மார்பன்
 • சந்தன மாறன்
 • சந்தன மானன்
 • சந்தன முதல்வன்
 • சந்தன முத்தன்
 • சந்தன முத்து
 • சந்தன முரசு
 • சந்தன முருகன்
 • சந்தன  முருகு
 • சந்தன முறுவல்
 • சந்தன முறையோன்
 • சந்தன முனைவன்
 • சந்தன மெய்யன்
 • சந்தன மேழி
 • சந்தன மைந்தன்
 • சந்தன மொழி
 • சந்தனம்
 • சந்தனயாழோன்
 • சந்தன வடிவேல்
 • சந்தன வண்ணல்
 • சந்தன வண்ணன்
 • சந்தன வமுதன்
 • சந்தனவமுது
 • சந்தனவரசன்
 • சந்தனவரசு
 • சந்தனவழகன்
 • சந்தனவழகு
 • சந்தனவழுதி
 • சந்தனவளத்தன்
 • சந்தனவளவன்
 • சந்தனவள்ளல்
 • சந்தனவாணன்
 • சந்தனவாழி
 • சந்தனவிழியன்
 • சந்தனவீரன்
 • சந்தனவுருவன்
 • சந்தனவூரன்
 • சந்தனவூரோன்
 • சந்தனவெழிலன்
 • சந்தனவெழிலோன்
 • சந்தனவெழினி
 • சந்தனவெற்பன்
 • சந்தன வேங்கை
 • சந்தன வேந்தன்
 • சந்தன வேலன்
 • சந்தன வேலோன்
 • சந்தன வேல்
 • சந்தானகிருஷ்ணன்
 • சந்திரகாந்தன்
 • சமரன்
 • சமராய்வன்
 • சமர்களன்
 • சமர்திறமறவன்
 • சமர்மறவன்
 • சம்பத்
 • சரத்குமாரன்
 • சரவணத்தமிழன்
 • சரவணப்பெருமாள்
 • சரவணமுத்து
 • சரவணன்
 • சர்வானந்தன்
 • சற்குணன்
 • சனத்குமாரன்

சா வரிசை

 • சாத்தன்
 • சாத்தையன்
 • சாத்தையா
 • சாத்தப்பன்
 • சாத்தப்பா

சி - சீ

சி – சீவரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • சிங்கண்ணன்
 • சிங்கத்தேவன்
 • சிங்கப்பன்
 • சிங்கமுத்து
 • சிங்கன்
 • சிங்காரவேலன்
 • சிங்காரன்
 • சிதம்பரம்
 • சித்தன்
 • சித்தார்த்
 • சித்திர எழிலன்
 • சித்திரக்கண்ணன்
 • சித்திரக்கோ
 • சித்திரக்கோமணி
 • சித்திரக்கோவன்
 • சித்திரசித்தன்
 • சித்திரசெல்வன்
 • சித்திரச்சிற்பி
 • சித்திரச்சுடர்
 • சித்திரச்செம்மல்
 • சித்திரச்செல்வன்
 • சித்திரதேவன்
 • சித்திரநிதி
 • சித்திரமணி
 • சித்திரமலை
 • சித்திரமாறன்
 • சித்திரமிதி
 • சித்திரமுத்து
 • சித்திரவண்ணன்
 • சித்திரவேலன்
 • சித்திரவேல்
 • சித்திரன்
 • சித்தையன்
 • சித்தையா
 • சிந்தனைக்கூத்தன்
 • சிந்தனைச்சித்தன்
 • சிந்தனைச்சிற்பி
 • சிந்தனைச்சுடர்
 • சிந்தனைச்செல்வம்
 • சிந்தனைப்பெருமாள்/சித்தன்
 • சிந்தனைமணி
 • சிந்தனைமதி
 • சிந்தனைமாறன்
 • சிந்தனையாளன்
 • சிந்தனைவாணன்
 • சிந்தனைவீரன்
 • சிந்தனைவேள்
 • சிந்தன்
 • சிம்புத்தேவன்
 • சிரஞ்சீவி
 • சிரிப்பழகன்
 • சிலம்பரசன்
 • சிலம்பன்
 • சிலம்பு
 • சிலம்புக்கூத்தன்
 • சிலம்புச்செல்வன்
 • சிலம்புமணி
 • சிலம்புமுத்து
 • சிலம்பொலி
 • சிலம்பொளி
 • சிலம்பொலியன்
 • சிலுவைமுத்து
 • சிலைமாறன்
 • சிலையழகன்
 • சிவகுமார்
 • சிவக்கண்ணன்
 • சிவக்கரந்தன்
 • சிவக்குமரன்
 • சிவக்கூத்தன்
 • சிவசங்கர்
 • சிவசித்தன்
 • சிவதனு
 • சிவத்தம்பி
 • சிவநாயகம்
 • சிவநிதி
 • சிவநெறி
 • சிவநெறிக்கண்ணன்
 • சிவநெறிக்குமரன்
 • சிவநெறிச்செல்வன்
 • சிவநெறித் தொண்டன்
 • சிவநெறித்தம்பி
 • சிவநெறித்தேவன்
 • சிவநெறிநேயன்
 • சிவநெறிபெருமாள்
 • சிவநெறிமணி
 • சிவநெறிமுத்து
 • சிவநெறிமுருகன்
 • சிவநெறியரசு
 • சிவநெறியான்
 • சிவநெறிவேலன்
 • சிவநேயன்
 • சிவபெருமாள்
 • சிவமணி
 • சிவமதி
 • சிவமலை
 • சிவமாலை
 • சிவமாறன்
 • சிவமுத்து
 • சிவமுருகன்
 • சிவம்
 • சிவவேல்
 • சிவனடியான்
 • சிவனேசன்
 • சிவன்
 • சிவா
 • சிவாஜி
 • சிறுத்தொண்டன்
 • சிறுநற்கிள்ளி
 • சிறைக்காத்தான்
 • சிறைச்செல்வன்
 • சிறைவாணன்
 • சிற்பி சிற்றம்பலம்
 • சிற்றம்பலம்
 • சிற்றம்பலவாணன்
 • சிற்றரசன்
 • சிற்றரசு
 • சிற்றரையன்
 • சின்னக்கண்ணன்
 • சின்னக்கன்று
 • சின்னத்தம்பி
 • சின்னபாண்டி
 • சின்னபிள்ளை
 • சின்னப்பன்
 • சின்னப்பா
 • சின்னவீரன்
 • சின்னாண்டார்
 • சின்னாண்டான்
 • சின்னான்
 • சின்னையன்
 • சின்னையா

சீ

 • சீலன்
 • சீறியக்குணத்தான்
 • சீத்தலைச்சாத்தன்
 • சீமான்
 • சீர்கலைவண்ணன்
 • சீராளன்

சு

சு வரிசை

 • சுடரவன்
 • சுடரொளி
 • சுடரொளி
 • சுடரொளிநாதன்
 • சுடரொளியன்
 • சுடர்மணி
 • சுடலைக்காத்தான்
 • சுடலைமுத்து
 • சுடலையப்பன்
 • சுடலையாண்டி
 • சுரும்பியன்
 • சுருளிவேலன்
 • சுருளிவேல்
 • சுவையவன்

சூ

சூ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • சூரியபாலன்
 • சூடாமணி
 • சூர்ப்புலி
 • சூரியன்
 • சூரியகாந்தன்
 • சூரியமுத்து
 • சூரியமணி
 • சூரியவண்ணன்
 • சூரியப்பெருமாள்
 • சூரியமாலை
 • சூரியக்கண்ணன்
 • சூரியச்செல்வன்
 • சூரியமாறன்
 • சூரியவாணன்
 • சூளாமணி

செ

செ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • செங்கணான்
 • செங்கண்ணன்
 • செங்கதிர்
 • செங்கதிர்வாணன்
 • செங்கனி
 • செங்கனிவாயன்
 • செங்கனிவாய்ப்பெருமாள்
 • செங்கீரன்
 • செங்குட்டுவன்
 • செங்குன்றன்
 • செங்கோ
 • செங்கோடன்
 • செங்கோட்டுவேலன்
 • செங்கோன்
 • செங்கோடன்
 • செஞ்சூரியன்
 • செஞ்சொல்அழகன்
 • செஞ்சொல்எழிலன்
 • செஞ்சொல்மாறன்
 • செஞ்சொற்கோ
 • செந்தமிழன்
 • செந்தமிழன்பன்
 • செந்தமிழ்
 • செந்தமிழ் செல்வன்
 • செந்தமிழ் வேலன்
 • செந்தமிழ்வேங்கை
 • செந்தனல்
 • செந்தாமரை
 • செந்தாமரைக்கண்ணன்
 • செந்தாமரையன்
 • செந்திலரசன்
 • செந்திலழகன்
 • செந்தில்
 • செந்தில்
 • செந்தில் அருண்
 • செந்தில் இறைவன்
 • செந்தில் எழிலன்
 • செந்தில் குமரன்
 • செந்தில் செல்வன்
 • செந்தில் தம்பி
 • செந்தில் நம்பி
 • செந்தில் முதல்வன்
 • செந்தில் குமரன்
 • செந்தில் தேவன்
 • செந்தில் நாதன்
 • செந்தில்மகன்
 • செந்தில் முகிலன்
 • செந்தில் முருகன்
 • செந்தில் வண்ணன்
 • செந்தில் வாணன்
 • செந்தில் வேலவன்
 • செந்தில் வேலன்
 • செந்தில் வேல்
 • செந்தூரன்
 • செந்தேவன்
 • செந்நாப்புலவன்
 • செந்நெறி
 • செந்நெறிக்குமரன்
 • செந்நெறிச்செல்வன்
 • செந்நெறித்தம்பி
 • செந்நெறித்தேவன்
 • செந்நெறி நம்பி
 • செந்நெறிப்பித்தன்
 • செந்நெறி முகிலன்
 • செந்நெறி முருகன்
 • செந்நெறி வண்ணன்
 • செந்நெறி வளவன்
 • செந்நெறி வாணன்
 • செந்நெறி வேலன்
 • செந்நெறி வேல்
 • செம்பரிதி
 • செம்பியர்கோ
 • செம்பியன்
 • செம்பியன்வேல்
 • செம்மணி
 • செம்மலை
 • செம்மல்
 • செம்மனச்செல்வன்
 • செம்முத்து
 • செம்மேனி
 • செயலவன்
 • செல்லக்கண்ணன்
 • செல்லக்கண்ணு
 • செல்லத்தம்பி
 • செல்லத்துறை
 • செல்லபாண்டியன்
 • செல்லப்பன்
 • செல்லப்பா
 • செல்லப்பிள்ளை
 • செல்லப்பெருமாள்
 • செல்லமுத்து
 • செல்லன்
 • செல்லையா
 • செல்வக்கடுங்கோ
 • செல்வக்கடுங்கோவாழியாதன்
 • செல்வக்குமரன்
 • செல்வநாயகம்
 • செல்வபாண்டியன்
 • செல்வமணி
 • செல்வம்
 • செவ்வண்ணன்
 • செவ்வேலன்
 • செவ்வேல்
 • செவ்வேள்
 • செவ்வைச்சூடுவார்
 • செழியதரையன்
 • செழியன்

சே

சே வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • சேயோன்
 • சேரன்
 • சேந்தன்
 • சேந்தன் அமுதன்
 • சேர்வராயன்
 • சேக்கிழார்
 • சேந்தன்
 • சேப்பெருமாள்
 • சேரமான்
 • சேரமான்பெருமான்
 • சேயோன்
 • சேரல்இரும்பொறை
 • சேரலன்
 • சேரலாதன்
 • சேரவேள்
 • சேவற்கொடியோன்
 • சேவற்கொடிவேல்
 • சேவற்கொடிகுமரன்
 • சேவற்கொடி முருகன்

சொ

சொ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • சொக்கன்
 • சொக்கப்பா
 • சொக்கப்பன்
 • சொல்லழகன்
 • சொல்லின்செல்வன்
 • சொல்விளங்கும்பெருமாள்
 • சொற்கோ

சோ

சோ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • சோலைசாத்தான்
 • சோலைமணி
 • சோலைமலை
 • சோலைமுத்து
 • சோலையப்பன்
 • சோலைவாணன்
 • சோழன்
 • சோமகிரி
 • சோமசுந்தரன்
 • சோமசூரியன்
 • சோமசேகர்
 • சோமு
 • சோமேந்தரன்
 • சோமேந்திரநாத்
 • சோமேஸ்வரன்
 • சோம்ராஜ்
 • சோம்வீர்
 • சோலைக்குமரன்
 • சோலைச்சுடர்
 • சோலைமுத்து
 • சோலைவாணன்
 • சோலைவேந்தன்
 • சோழ வேந்தன்
 • சோழச்சுடர்
 • சோழநாடன்
 • சோழமருதன்
 • சோழமுத்தன்
 • சோழவேல்
 • சோனு

ஞா

ஞா வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • ஞாயிறன்
 • ஞாயிறு
 • ஞாயிற்றுச்செல்வன்
 • ஞானகுமரன்
 • ஞானகுமாரன்
 • ஞானகுமார்
 • ஞானகுரு
 • ஞானசூரியன்
 • ஞானசூரியன்
 • ஞானசேகரன்
 • ஞானச்சந்திரன்
 • ஞானச்செல்வன்
 • ஞானச்செல்வன்
 • ஞானதுரை
 • ஞானதேவன்
 • ஞானபாண்டி
 • ஞானபிரகாஷ்
 • ஞானமணி
 • ஞானமுதன்
 • ஞானமுத்து
 • ஞானமுருகன்
 • ஞானம்
 • ஞானராஜன்
 • ஞானவேல்
 • ஞானன்
 • ஞானி
 • ஞானி
 • ஞானேந்திரன்
 • ஞானேஷ்வரன்

த வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

தா வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் பட்டியல்

 • தமிழ்
 • தங்கத்தம்பி
 • தங்கத்துறை
 • தங்கத்துறைவாணன்
 • தங்கபாண்டியன்
 • தங்கப்பன்
 • தங்கமணி
 • தங்கமுத்து
 • தங்கராசன்
 • தங்கல்பழம்
 • தங்கவடிவன்
 • தங்கவடிவேலவன்
 • தங்கவடிவேல்
 • தங்கவேலன்
 • தங்கவேலன்
 • தங்கவேல்
 • தங்கன்
 • தங்கையன்
 • தஞ்சைவாணன்
 • தணலன்
 • தணிகைச்செல்வன்
 • தணிகைமணி
 • தணிகைமலை
 • தணிகைமுத்து
 • தணிகைவேல்
 • தணிகைவேள்
 • தண்டமிழ்பித்தன்
 • தண்டமிழ்ப்பித்தன்
 • தண்டமிழ்மணி
 • தண்டமிழ்முத்து
 • தண்டமிழ்வாணன்
 • தண்ணளி
 • தண்ணொளி
 • தண்ணொளியன்
 • தண்மதியன்
 • தத்தன்
 • தமிழடியான்
 • தமிழண்ணல்
 • தமிழப்பன்
 • தமிழய்யா
 • தமிழரசன்
 • தமிழரிமா
 • தமிழழகன்
 • தமிழறியும்பெருமாள்
 • தமிழறிவன்
 • தமிழன்பன்
 • தமிழாளன்
 • தமிழினியன்
 • தமிழீழவளன்
 • தமிழீழவன்
 • தமிழேந்தி
 • தமிழோவியன்
 • தமிழ் ஊழியன்
 • தமிழ் எழிலன்
 • தமிழ்க்கடல்
 • தமிழ்க்கதிர்
 • தமிழ்க்கனல்
 • தமிழ்க்கிழான்
 • தமிழ்க்குடிமகன்
 • தமிழ்க்குமரன்
 • தமிழ்க்குரிசில்
 • தமிழ்க்கூத்தன்
 • தமிழ்க்கேசவன்
 • தமிழ்செல்வன்
 • தமிழ்ச்சாமரன்
 • தமிழ்ச்சித்தன்
 • தமிழ்ச்சுவையவன்
 • தமிழ்ச்சுவையோன்
 • தமிழ்ச்செல்வம்
 • தமிழ்ச்சேரன்
 • தமிழ்த்தம்பி
 • தமிழ்த்தாயகன்
 • தமிழ்த்தும்பி
 • தமிழ்த்தென்றல்
 • தமிழ்த்தொண்டன்
 • தமிழ்த்தேசியன்
 • தமிழ்த்தேவன்
 • தமிழ்த்தேறல்
 • தமிழ் நம்பி
 • தமிழ் நாடன்
 • தமிழ் நாவன்
 • தமிழ் நிலவன்
 • தமிழ் நெஞ்சம்
 • தமிழ் நெஞ்சன்
 • தமிழ்  நேயன்
 • தமிழ்ப்பித்தன்
 • தமிழ்ப்புனல்
 • தமிழ்மகன்
 • தமிழ் மணி
 • தமிழ் மல்லன்
 • தமிழ் மறவன்
 • தமிழ் மறை
 • தமிழ் மறையான்
 • தமிழ் மன்னன்
 • தமிழ் மாறன்
 • தமிழ் முகிலன்
 • தமிழ் முடி
 • தமிழ் முதல்வன்
 • தமிழ் மொழியினன்
 • தமிழ் வண்ணன்
 • தமிழ் வளவன்
 • தமிழ்வாணன்
 • தமிழ் விழியன்
 • தமிழ் வென்றி
 • தமிழ் வேந்தன்
 • தமிழ் வேலன்
 • தமிழ் வேள்
 • தம்பி முத்து
 • தம்பிரான்
 • தம்பிரான்தோழன்
 • தரணி
 • தவமணி
 • தவமணிமுத்து
 • தவமணியரசன்
 • தளவாய்
 • தனிக்கொடி
 • தன்மானம்
 • தன்ராஜ்
 • தன்னொளி

தா - தீ

தா – தீ வரிசை குழந்தை பெயர்கள்

 • தாண்டவக்கோன்
 • தாண்டவன்
 • தாமரைக்கண்ணன்
 • தாமரைக்கனி
 • தாமரைக்கோ
 • தாமரைச்செல்வம்
 • தாமரைத்தம்பி
 • தாமரைநெஞ்சன்
 • தாமரைமணாளன்
 • தாமரைவண்ணன்
 • தாமரைவிழியன்
 • தாமோதரன்
 • தாயகக்குமரன்
 • தாயங்கண்ணன்
 • தாயப்பன்
 • தாயுமானவன்
 • தாய்த்தமிழன்
 • தாளமுத்து

தி

தி வரிசை குழந்தை பெயர்கள்

 • திகழொளியன்
 • திகழ்முகிலன்
 • திகழ்வாணன்
 • திகிழறிவன்
 • திகிழன்
 • திங்கட்செல்வன்
 • திண்ணப்பன்
 • திண்ணன்
 • தித்தன்
 • திம்மன்
 • திருகோணமலையன்
 • திருக்கச்சிநம்பி
 • திருக்காளத்தி
 • திருக்குறளன்
 • திருக்கைலாசன்
 • திருச்சிற்றம்பலம்
 • திருச்சிற்றம்பான்
 • திருச்செல்வன்
 • திருச்செல்வன்
 • திருத்தக்கதேவன்
 • திருநாவுக்கரசன்
 • திருநாவுக்கரசு
 • திருநிறைச்செல்வன்
 • திருநீலகண்டன்
 • திருப்பாணாழ்வான்
 • திருமகன்
 • திருமங்கை ஆழ்வார்
 • திருமண்
 • திருமலை
 • திருமலை குமரன்
 • திருமலை நம்பி
 • திருமலைக்கொழுந்து
 • திருமால்
 • திருமாவளவன்

தீ

 • தீத்தாரப்பன்
 • தீந்தமிழ்செல்வன்
 • தீச்செல்வன்

து - தூ

து – தூ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • துகிலன்
 • துணைவன்
 • துருவன்
 • துரை
 • துரைக்கண்ணன்
 • துரைப்பாண்டியன்
 • துரைமணி
 • துரைமுருகன்
 • துரையப்பன்
 • துரையரசன்
 • துரையழகன்
 • துரைவேந்தன்
 • துரைவேலன்
 • துரைவேல்
 • துவாரகன்
 • துளசிஅய்யா
 • துளசிகன்
 • துளசிமணி
 • துளசிமணி
 • துளசிமாலை
 • துளசியப்பன்
 • துளசியப்பன்
 • துறவரசு
 • துறைமாலிறையன்
 • துறையவன்

 

தூ 

 • தூயவன்
 • தூயமதியன்
 • தூயறிவன்
 • தூயோன்
 • தூக்கியத்திருவடி

தெ

தெ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • தெய்வநாயகம்
 • தெய்வநேயன்
 • தெய்வசிலையார்
 • தென்கோவன்
 • தென்மணி
 • தென்முகன்
 • தென்மொழியன்
 • தென்றமிழ்வாணன்
 • தென்னன்
 • தென்னரசு
 • தென்னரசன்
 • தென்னவன்
 • தென்னகன்
 • தென்னாடன்
 • தென்னிலவன்
 • தென்மாறன்
 • தென்னிறைவன்

தொ - தோ

தொ – தோ வரிசை

 • தொல்காப்பியன்
 • தொல்நோக்கன்
 • தொண்டன்
 • தொண்டரடிப்பொடி
 • தொண்டைமான்
 • தொல்காப்பியன்
 • தொல்கபிலன்
 • தோலாமொழித்தேவன்

 

 • தோணியப்பன்
 • தோழப்பன்
 • தோன்றல்

ந வரிசை

 • நகைமுகன்
 • நகைமுத்தன்
 • நக்கீரன்
 • நச்சினார்க்கினியன்
 • நஞ்சப்பன்
 • நஞ்சுண்டகண்டன்
 • நஞ்சுண்டன்
 • நஞ்சையப்பன்
 • நடவரசு
 • நடனன்
 • நடையழகன்
 • நந்தன்
 • நந்தியவர்மன்
 • நந்தியன்
 • நந்திவர்மன்
 • நம்பி
 • நம்பியப்பன்
 • நம்பியாண்டான்
 • நம்பியாரூரன்
 • நம்பியார்
 • நம்பிவேள்
 • நம்பிள்ளை
 • நம்மாழ்வார்
 • நயனன்
 • நலங்கிள்ளி
 • நல்ல கன்
 • நல்லக்கண்ணன்
 • நல்ல சிவம்
 • நல்லண்ணன்
 • நல்ல தம்பி
 • நல்ல துரை
 • நல்லத்தம்பி
 • நல்லந்துவன்
 • நல்ல பெருமாள்
 • நல்லப்பன்
 • நல்லமுத்து
 • நல்லரசன்
 • நல்லறிவன்
 • நல்லன்பன்
 • நல்லாதன்
 • நல்லாளன்
 • நல்லான்
 • நல்லியக்கோடன்
 • நல்லிறையன்
 • நல்லுழவன்
 • நல்லெழிலன்
 • நல்லையன்
 • நல்லையா
 • நல்வழிச்செல்வன்
 • நல்வழிதேவன்
 • நல்வழிநம்பி
 • நல்வேலன்
 • நல்வேல்
 • நவநிதி
 • நவிலன்
 • நவீண் குமார்
 • நள்ளி
 • நறுந்தேவன்
 • நறுமணத்தான்
 • நறுமலரோன்
 • நற்கிள்ளி
 • நற்கீரன்
 • நற்குணத்தான்
 • நற்குணன்
 • நற்சிறுவழுதி
 • நற்சீலன்
 • நற்சேந்தன்
 • நற்சேந்தன்
 • நற்பண்பாளன்
 • நற்புகழ்மணி
 • நற்புகழ்மதி
 • நற்றமிழரசன்
 • நற்றமிழரசு
 • நற்றமிழன்
 • நற்றமிழ்
 • நற்றமிழ்நம்பி
 • நற்றிணையான்
 • நற்றொடர்பன்
 • நற்றேவன்
 • நன்மாறன்
 • நன்னன்

நா

நா வரிசை குழந்தை பெயர்கள்

 • நாகசுந்தரம்
 • நாகசுப்ரமணியன்
 • நாகதேவன்
 • நாகநாதர்
 • நாகநாதன்
 • நாகபாலன்
 • நாகப்பன்
 • நாகப்பா
 • நாகமணி
 • நாகமாணிக்கம்
 • நாகமுத்து
 • நாகமுத்து
 • நாகராயன்
 • நாகராஜ்
 • நாகரிகன்
 • நாகவரசன்
 • நாகனார்
 • நாகன்
 • நாகூரான்
 • நாகேஷ்
 • நாகைநம்பி
 • நாகைநம்பி
 • நாகையன்
 • நாகையன்
 • நாகையா
 • நாச்சிமுத்து
 • நாச்சியப்பன்
 • நாஞ்சில்நாடன்
 • நாடிமுத்து
 • நாடிமுத்து
 • நாடுடைச்செல்வன்
 • நாட்டரசன் நாதன்
 • நாட்டுமுத்து
 • நாமகன்
 • நாமணி
 • நாயகன்
 • நாலடியார்
 • நாவரசன்
 • நாவரசு
 • நாவலர்நம்பி
 • நாவலன்
 • நாவளவன்
 • நாவளவன் நாவுக்கரசன்
 • நாவினியன்
 • நாவுக்கரசர் நாவுக்கரசு
 • நாவுக்கரசன்
 • நாவேந்தன்
 • நாவேந்தன் நாதபிரம்மன்
 • நாளிலச்செல்வன்
 • நானிலன்
 • நான்முகன்

நி

நி வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • நித்தலின்பன்
 • நித்தியவாணன்
 • நித்தியன்
 • நித்தியானந்தன்
 • நித்திலன்
 • நிரம்பவழகியன்
 • நிலந்தருதிருவிற்பாண்டியன்
 • நிலமகன்
 • நிலவரசன்
 • நிலவழகன்
 • நிலவன்
 • நிலவேந்தன்
 • நிலாமணி
 • நிறைகுணத்தான்
 • நினைவழகன்
 • நின்றசீர்நெடுமாறன்
 • நீலகண்டன்
 • நீலக்கண்ணன்
 • நீலவண்ணன்
 • நீலன்
 • நீள்முடியோன்
 • நுற்பவினைஞன்
 • நுண்மதியன்
 • நுண்மதியோன்

நெ

நெ வரிசை

 • நெடுங்கோ
 • நெடியோன்
 • நெடுங்கிள்ளி
 • நெடுஞ்சடையான்
 • நெடுஞ்சேரலாதன்
 • நெடுந்திருமாறன்
 • நெடுமாலவன்
 • நெடுமால்
 • நெடுமாறன்
 • நெடுமானஞ்சி
 • நெடுமிடல்
 • நெடுமுடிக்கிள்ளி
 • நெல்லைநாயகம்
 • நெல்லைமணி
 • நெல்லையப்பன்
 • நெறியுடைநம்பி
 • நெற்குன்றவாணன்
 • நெற்கோ
 • நெடுங்கிள்ளி
 • நெடுஞ்செல்வன்
 • நெடுஞ்செழியன்
 • நெடுமாலவன்
 • நெடுமால்
 • நெடுமாறன்

ப வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • பகலவன்
 • பகுத்தறிவு
 • பண்பரசன்
 • பண்பரசு
 • பண்மொழி
 • பதினெட்டாம்படியான்
 • பத்மசீலன்
 • பரமசிவன்
 • பரிதி
 • பரிதிநாதன்
 • பரிதிப்பெருமாள்
 • பரிதிமாற்கலைஞன்
 • பரிதிமாற்செல்வன்
 • பரிதியப்பன்
 • பரிமேலழகர்
 • பரியெறும்பெருமாள்
 • பருதி
 • பவித்திரன்
 • பழமலையப்பன்
 • பழிக்கஞ்சி
 • பழுவேட்டரையன்
 • பழையன்
 • பள்ளிக்கொண்டான்
 • பனம்பாரன்
 • பனிமலை
 • பனையடியான்
 • பன்னிருகைவேல்
 • பன்னீர்
 • பன்னீர்செல்வம்

பா

பா வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • பாசறைச்செல்வன்
 • பாசறைமுத்து
 • பாடலன்
 • பாணன்
 • பாண்டித்துரை
 • பாண்டியநேயன்
 • பாண்டியன்
 • பாண்டிவளவன்
 • பாண்டுரங்கன்
 • பாப்பாண்டியன்
 • பாப்பித்தன்
 • பாப்பையா
 • பாமகன்
 • பாம்பணையன்
 • பாம்பரையன்
 • பாரதபூஷணன்
 • பாரதி
 • பாரதிதாசன்
 • பாரதியார்
 • பாரி
 • பாரிவள்ளல்
 • பார்காப்பான்
 • பார்த்தசாரதி
 • பார்த்தசாரதி
 • பார்த்தன்
 • பார்த்திபன்
 • பார்வேந்தன்
 • பாலறாவாயன்
 • பாலைக்கண்ணன்
 • பால்நிலவன்
 • பால்பாண்டியன்
 • பால்மணி
 • பால்வண்ணன்
 • பாவண்ணன்
 • பாவரசன்
 • பாவரசு
 • பாவலன்
 • பாவலன்
 • பாவாணன்
 • பாவிசைக்கோ
 • பாவேந்தன்
 • பாற்கடலோன்
 • பானுசந்திரன்
 • பானுசேனன்
 • பானுதாஸ்
 • பானுதேவன்

பி

பி வரிசை குழந்தை பெயர்கள்

 • பிஞ்ஞகன்
 • பித்தன்
 • பிரான்
 • பிசிராந்தை
 • பிட்டன்
 • பிட்டன்கொற்றன்
 • பிள்ளைப்பெருமாள்
 • பிறவியிலி

பு

பு வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • புகழரசன்
 • புகழலகன்
 • புகழிறையன்
 • புகழுபெருமாள்
 • புகழெழிலன்
 • புகழேந்தி
 • புகழ்ச்செல்வன்
 • புகழ்ச்சோழன்
 • புகழ்த்தம்பி
 • புகழ்நம்பி
 • புகழ்பித்தன்
 • புகழ்மகன்
 • புகழ்மாறன்
 • புகழ்முகிலன்
 • புகழ்முதல்வன்
 • புகழ்வண்ணன்
 • புகழ்வாணன்
 • புகழ்வேந்தன்
 • புகழ்வேல்
 • புதினன்
 • புதுமைப்பித்தன்
 • புதுமைப்பித்தன்
 • புமாணிக்கம்
 • புயரசு
 • புரட்சிக்கவி
 • புரட்சிக்கொடி
 • புரட்சிப்பித்தன்
 • புரட்சிமணி
 • புரட்சிமுத்து
 • புரட்சிவள்ளல்
 • புரட்சிவேந்தன்
 • புலமைப்பித்தன்
 • புலவரன்பன்
 • புலன்கொண்டான்
 • புலிகடிமால்
 • புலிகாப்பான்
 • புலிக்கண்ணன்
 • புலிக்கிள்ளி
 • புலிக்கீரன்
 • புலிக்குட்டித்தேவர்
 • புலிக்குன்றன்
 • புலிக்கூத்தன்
 • புலிக்கோ
 • புலிக்கொடி
 • புலிக்கொடியன்
 • புலிச்செல்வன்
 • புலிச்சோழன்
 • புலித்தமிழன்
 • புலித்தேவன்
 • புலிநாட்டான்
 • புலிப்பாணி
 • புலிப்பாண்டியன்
 • புலிப்பிள்ளை
 • புலிப்பெருமாள்
 • புலிப்பெருமாள்
 • புலிமகன்
 • புலிமாறன்
 • புலிமுடியன்
 • புலிமுத்து
 • புலிமுழக்கன்
 • புலியப்பன்
 • புலியரசன்
 • புலியூரான்
 • புலியூர்நம்பி
 • புலியொளி
 • புலிவண்ணன்
 • புலிவளவன்
 • புலிவிழி

பூ

பூ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • பூங்கண்ணன்
 • பூங்காவனம்
 • பூங்குன்றன்
 • பூசலான்
 • பூதத்தம்பி
 • பூதப்பாண்டியன்
 • பூத்தேவன்
 • பூநாடன்
 • பூந்தமிழன்
 • பூபாலன்
 • பூமகன்
 • பூமணி
 • பூமுத்து
 • பூலித்தேவன்
 • பூவண்ணன்
 • பூவரசன்
 • பூவரசு
 • பூவழகன்
 • பூவேந்தன்
 • பூழியர்கோ

பெ

பெ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • பெரியகருப்பன்
 • பெரியண்ணன்
 • பெரியதம்பி
 • பெரிய நாயகம்
 • பெரியாண்டான்
 • பெரியாழ்வார்
 • பெருங்கண்ணன்
 • பெருஞ்சித்திரன்
 • பெருஞ்சாத்தன்
 • பெருஞ்சேரல்
 • பெருஞ்சோழன்
 • பெருந்தச்சன்
 • பெருந்துறைக்கோ
 • பெருநற்கிள்ளி
 • பெருமாள்
 • பெருவழுதி
 • பெருவளத்தன்
 • பெருவிறற்கிள்ளி

பே

பே வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • பேகன்
 • பேநன்
 • பேராளன்
 • பேனன்
 • பேரரறிவன்
 • பேரரறிவாளன்
 • பேச்சிமுத்து
 • பேயன்
 • பேயாழ்வார்
 • பேரம்பலம்
 • பேரம்பலவன்
 • பேரரையன்
 • பேரின்பன்

பொ - போ

பொ – போ வரிசை குழந்தை பெயர்கள்

 • பொதிகைமாறன்
 • பொருட்டெழினி
 • பொதிகைச்செல்வன்
 • பொதியவெற்பன்
 • பொய்கையான்
 • பொய்கையாழ்வார்
 • பொய்யாமொழி
 • பொய்சொல்லா மெய்யன்
 • பொருநைத்துறைவன்
 • பொழிலன்
 • பொற்கைப்பாண்டியன்
 • பொற்செழியன்
 • பொற்செல்வன்
 • பொற்கண்ணன்
 • பொற்கோ
 • பொறையன்
 • பொன்மலை
 • பொன்மலையன்
 • போகர்
 • பொன்முத்து
 • பொன்வேலன்
 • பொன்மாறன்
 • பொன்வேந்தன்
 • பொன்வேல்
 • பொன்வளவன்
 • பொன்வண்ணன்
 • பொன்வாணன்
 • பொன்பாண்டியன்
 • பொன்பித்தன்
 • பொன்தம்பி
 • பொன்தேவன்
 • பொன்மன்னன்
 • பொன்துணை
 • பொன்பெருமாள்
 • பொன்னடியான்
 • பொன்னப்பன்
 • போற்றியப்பன்
 • பொன்னம்பலம்
 • பொன்னம்பலவன்
 • பொன்னழகன்
 • பொன்னரசன்
 • பொன்னெழிலன்
 • பொன்னன்
 • பொன்னகரன்
 • பொன்னாகன்
 • பொன்னிறைவன்
 • பொன்னியின் செல்வன்
 • பொன்னித்துறைவன்
 • பொன்னிவளவன்
 • பொன்னிநாடன்
 • பொன்னையன்

போ

 • போகன்
 • போகசிவன்
 • போகர் நாதன்
 • போதாந்தன்
 • போதிவேந்தன்
 • போதி தர்மன்

ம வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • மகிழன்
 • மகிழ்கோ
 • மகிழ்ச்சிதம்பி
 • மகிழ்நன்
 • மகிழ்முத்து
 • மகிழ்வண்ணன்
 • மகிழ்வரசன்
 • மகிழ்வரசு
 • மகிழ்வாணன்
 • மகேஸ்வரன்
 • மங்கைபாகன்
 • மணக்குடவன்
 • மணவழகர்
 • மணவழகு
 • மணவாளன்
 • மணி
 • மணிகண்டன்
 • மணிசெல்வம்
 • மணித்தம்பி
 • மணித்தேவன்
 • மணி நம்பி
 • மணிப்பித்தன்
 • மணி மகன்
 • மணி மாறன்
 • மணி முகிலன்
 • மணி முதல்வன்
 • மணி முத்து
 • மணி மொழியன்
 • மணியழகன்
 • மணியன்
 • மணியிறைவன்
 • மணியெழிலன்
 • மணியொளி
 • மணியொலியன்
 • மணிவண்ணன்
 • மணிவாசகம்
 • மணி வாணன்
 • மணி வெள்ளை
 • மணி வேந்தன்
 • மணி வேலன்
 • மணி வேல்
 • மண்ணப்பன்
 • மண்ணைவளவன்
 • மதிக்கண்ணன்
 • மதிசூடி
 • மதிசெல்வன்
 • மதித்தம்பி
 • மதிநந்தன்
 • மதிநிதி
 • மதிநுற்பன்
 • மதிப்பித்தன்
 • மதிப்பெருமாள்
 • மதிமகன்
 • மதிமணி
 • மதிமலர்ச்செல்வன்
 • மதிமலை
 • மதிமாறன்
 • மதிமுத்து
 • மதிமொழியன்
 • மதியடியான்
 • மதியப்பன்
 • மதியரசன்
 • மதியரசன்
 • மதியரசு
 • மதியழகன்
 • மதியன்பன்
 • மதியெழிலன்
 • மதியொளி
 • மதிவண்ணன்
 • மதிவளன்
 • மதிவாணன்
 • மதிவேந்தன்
 • மதிவேலன்
 • மதிவேல்
 • மதுசூதனன்
 • மதுபாலன்
 • மதுரா
 • மதுரை அழகர்
 • மதுரை எழிலன்
 • மதுரை மலை
 • மதுரைஅரசன்
 • மதுரைக்கீரன்
 • மதுரைசெல்வம்
 • மதுரைதம்பி
 • மதுரைத்தேவன்
 • மதுரைநிதி
 • மதுரைபித்தன்
 • மதுரைப்பாண்டியன்
 • மதுரைமணி
 • மதுரைமதி
 • மதுரைமுதல்வன்
 • மதுரைமுத்து
 • மதுரையப்பன்
 • மதுரைவாணன்
 • மதுரைவீரன்
 • மதுரைவேந்தன்
 • மதுரைவேலன்
 • மத்வபாண்டியன்
 • மந்தாரை
 • மந்திரசெல்வம்
 • மந்திரநாயகம்
 • மந்திரமணி
 • மந்திரமுத்து
 • மந்திரம்
 • மந்திரவாணன்
 • மந்திரவேல்
 • மயிலப்பன்
 • மயிலவன்
 • மயிலன்
 • மயிலேறும் செல்வம்
 • மயிலேறும் முத்து
 • மயிலேறும்அப்பன்
 • மயிலேறும்நாயகம்
 • மயிலேறும்பெருமாள்
 • மயிலேறும்மணி
 • மயிலேறும்வாணன்
 • மயிலை நாயகம்
 • மயிலை மணி
 • மயிலை முத்து
 • மயிலைக்காளை
 • மயிலைச் செல்வம்
 • மயிலைவாணன்
 • மயில்சாமி
 • மயில்வண்ணன்
 • மயூரன்
 • மருதநாடன்
 • மருதநாயகம்
 • மருதநாயகன்
 • மருதபாண்டியன்
 • மருதப்பன்
 • மருதமுத்து
 • மருதவாணன்
 • மருதளிறநாகன்
 • மருதனார்
 • மருதன்
 • மருது
 • மருதையன்
 • மருள்நீக்கி
 • மரைக்காடன்
 • மலரவன்
 • மலரழகன்
 • மலரன்பன்
 • மலரோன்
 • மலர் மகன்
 • மலர் மன்னன்
 • மலர்அரசன்
 • மலர்அழகன்
 • மலர் எழிலன்
 • மலர் கண்ணன்
 • மலர்ச்செல்வன்
 • மலர்த்தம்பி
 • மலர்த்தேவன்
 • மலர் நம்பி
 • மலர் நாடன்
 • மலர் மகன்
 • மலர் மணி
 • மலர் மன்னன்
 • மலர் முகிலன்
 • மலர் முதல்வன்
 • மலர் வண்ணன்
 • மலர் வாணன்
 • மலர் விழியன்
 • மலர் வேந்தன்
 • மலை நாடன்
 • மலை மகன்
 • மலை மணி
 • மலைமாறன்
 • மலைமுத்து
 • மலையப்பன்
 • மலையமான்
 • மலையரசன்
 • மலையரசு
 • மலையன்
 • மலையாண்டி
 • மலை வாணன்
 • மலை வேந்தன்
 • மல்லப்பன்
 • மல்லன்
 • மல்லையன்
 • மழவராயன்
 • மழைச்செல்வன்
 • மழைமகிழன்
 • மழைவண்ணன்
 • மழைவளவன்
 • மறக்கொடி
 • மறத்தமிழன்
 • மறவன்
 • மறவன் செல்வன்
 • மறவன்மணி
 • மறவன்முத்து
 • மறைக்காடன்
 • மறை செல்வன்
 • மறை நாயகம்
 • மறை நாயகன்
 • மறை நிதி
 • மறை மணி
 • மறை மணி
 • மறை மதி
 • மறை மலை
 • மறைமலையான்
 • மறைமன்னன்
 • மறைமாணிக்கம்
 • மறைமுத்து
 • மறையன்பன்
 • மறைவாணன்
 • மனோகரா
 • மனோரஞ்சன்
 • மன்றவாணன்
 • மன்றாடி
 • மன்னர்மன்னன்
 • மன்னார்
 • மன்னைச்செல்வன்
 • மன்னைமுத்து
 • மன்னைவாணன்
 • மஹிபாலன்
 • மஹேந்திரன்

மா - மி - மீ

மா – மி – மீ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • மாந்தன்
 • மாந்தநேயன்
 • மாறன்
 • மாக்கோதை
 • மாங்குடிமருதன்
 • மாசாத்தான்
 • மாசாத்துவான்
 • மாசிலாமணி
 • மாடப்பன்
 • மாடலன்
 • மாணிக்கம்
 • மாணிக்கவாசகம்
 • மாதவன்
 • மாதவப்பெருமாள்
 • மாதேவன்
 • மாதையன்
 • மாதொருபாகன்
 • மாந்தரஞ்சேரல்
 • மாநாய்கன்
 • மாப்பிள்ளை
 • மாமல்லன்
 • மாமணியன்
 • மாமலையன்
 • மாரப்பன்
 • மாயவன்
 • மாயக்கூத்தன்
 • மாயன்
 • மாயோன்
 • மாயாண்டி
 • மாயாவி
 • மாரி
 • மாரிமுத்து
 • மாரியப்பன்
 • மாரிச்செல்வன்
 • மாரிமணி
 • மாரிநிதி
 • மாரியன்பன்
 • மாரிவாணன்
 • மாரித்தம்பி
 • மாரித்தேவன்
 • மாரிவளவன்
 • மாரிகருப்பன்
 • மாலன்
 • மாலவன்
 • மால்மருகன்
 • மாவளவன்
 • மாவலிவாணன்
 • மாறன்வழுதி
 • மாறன்பொறையன்
 • மாறன்பெருமாள்
 • மாறன்மணி
 • மாறவாணன்
 • மாறமுத்து
 • மாறன்பாண்டியன்
 • மான்மகன்
 • மானவீரன்
 • மானேந்தி

 

மி | மீ

 • மின்னல்
 • மிழலைத்தொண்டன்
 • மீனவன்

மு - மூ

மு – மூ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர் தேடல்

 • முகிலரசன்
 • முகிலன்
 • முகில்
 • முகில்ராசன்
 • முகில்வண்ணன்
 • முகில்வதனன்
 • முகில்வாணன்
 • முகுந்தன்
 • முக்கண்ணன்
 • முக்காவியன்
 • முடத்திருமாறன்
 • முடிகொண்டான்
 • முடிநாகராயன்
 • முடியரசன்
 • முத்தண்ணன்
 • முத்தண்ணன்
 • முத்தப்பன்
 • முத்தப்பன்
 • முத்தப்பா
 • முத்தரசு
 • முத்தழகு
 • முத்தன்
 • முத்திருளப்பன்
 • முத்திருளாண்டி
 • முத்து
 • முத்துக்கண்ணு
 • முத்துக்கருப்பன்
 • முத்துக்குமரன்
 • முத்துக்கூத்தன்
 • முத்து சிவன்
 • முத்துச்சிற்பி
 • முத்துதாண்டவன்
 • முத்து  மணி
 • முத்து மாணிக்கம்
 • முத்து வண்ணன்
 • முத்து வீரப்பன்
 • முத்து வீரன்
 • முத்து வெள்ளை
 • முத்து வேல்
 • முத்தெழிலன்
 • முத்தையன்
 • முரசொலி
 • முருகப்பன்
 • முருகமணி
 • முருகவேல்
 • முருகவேள்
 • முருகன்
 • முருகானந்தம்
 • முருகுபாண்டியன்
 • முருகுவண்ணன்
 • முருகேசன்
 • முருகையன்
 • முருகைய்யன்
 • முருகொளி
 • முல்லைச்சமரன்
 • முல்லைச்செல்வன்
 • முல்லைத்தமிழன்
 • முல்லை நாடன்
 • முல்லை பித்தன்
 • முல்லை மகன்
 • முல்லை முத்து
 • முல்லை யன்
 • முல்லை வண்ணன்
 • முல்லை வாணன்
 • முனியப்பன்
 • முனியன்
 • முனியாண்டி
 • முனிவேல்
 • முனீஸ்வரன்

மூ 

 • மூலகநாதன்
 • மூலகவதன்
 • மூலகன்
 • மூவிசைச்செல்வன்
 • மூவேந்தன்

மெ | மொ | மோ | மௌ

மெ – மொ – மோ – மௌ  வரிசை

 • மெய்கண்டான்
 • மெய்ப்பொருள்
 • மெய்யறிவு
 • மெய்யப்பன்
 • மொழியினன்
 • மொழிவழகன்
 • மொழிவளவன்
 • மொழிவாணன்
 • மொழிப்பற்றன்
 • மோசிக்கீரன்
 • மௌளி

- யா

யா வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • யதுநந்தன்
 • யாழப்பன்
 • யாழரசன்
 • யாழரசு
 • யாழினியன்
 • யாழ்குமரன்
 • யாழ்ச்செல்வன்
 • யாழ்த்தம்பி
 • யாழ்த்தேவன்
 • யாழ்பாடி
 • யாழ்பாடியார்
 • யாழ்ப்பாணன்
 • யாழ்மகன்
 • யாழ்மணி
 • யாழ்மறவன்
 • யாழ்மாணிக்கம்
 • யாழ்முத்து
 • யாழ்வாணன்
 • யாழ்வேந்தன்

ர, ரா,ரு,ரூ

ர, ரா, ரு, ரூ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • ரகு
 • ரகுவரன்
 • ரகுராம்
 • ரவி
 • ரகுபதி
 • ரமணா
 • ரமணன்
 • ரகுநந்தன்
 • ரஞ்சித்
 • ரத்னா
 • ரவீந்திரன்
 • ரதன்
 • ரதின்
 • ரவிதரன்
 • ரவிவர்மன்
 • ரக்க்ஷன்
 • ரமேஷ்
 • ரஞ்சிவ்
 • ரகுவீர்
 • ரஞ்சன்
 • ரஞ்சய்
 • ரவிகிரன்
 • ராவணன்
 • ராகுல்
 • ராம்
 • ராணா
 • ருத்ரன்
 • ரூபன்
 • ரூனவ்
 • ரோகன்

வ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • வஞ்சிகொண்டான்
 • வஞ்சிக்கண்ணன்
 • வஞ்சிக்கண்ணு
 • வஞ்சிக்கருப்பன்
 • வஞ்சிக்குமரன்
 • வஞ்சிக்கூத்தன்
 • வஞ்சிக்கோ
 • வஞ்சிக்கோவன்
 • வஞ்சிக்கோன்
 • வஞ்சிசெல்வம்
 • வஞ்சித்தொண்டன்
 • வஞ்சிப்பாவலன்
 • வஞ்சிப்பித்தன்
 • வஞ்சிப்பெருமாள்
 • வஞ்சிமகன்
 • வஞ்சிமணி
 • வஞ்சிமறவன்
 • வஞ்சிமாறன்
 • வஞ்சிமுத்து
 • வஞ்சியப்பன்
 • வஞ்சியரசு
 • வஞ்சிவாணன்
 • வஞ்சிவீரன்
 • வஞ்சிவேந்தன்
 • வஞ்சிவேல்
 • வடமலை
 • வடமலையப்பன்
 • வடமலைவாணன்
 • வடிவம்பலம்
 • வடிவழகன்
 • வடிவுடைநம்பி
 • வடிவேலவன்
 • வடிவேலன்
 • வடிவேல்
 • வடுகப்பன்
 • வணங்காமுடி
 • வணிகநாதன்
 • வணிகவாசன்
 • வண்ணக்கண்ணன்
 • வண்ணக்கதிர்
 • வண்ணக்கனி
 • வண்ணக்காளை
 • வண்ணக்குமரன்
 • வண்ணக்குழன்
 • வண்ணக்குன்றன்
 • வண்ணக்கூத்தன்
 • வண்ணக்கோ
 • வண்ணக்கோடி
 • வண்ணங்கொண்டான்
 • வண்ணச்செல்வன்
 • வண்ணச்சேரன்
 • வண்ணச்சோழன்
 • வண்ணத்தேவன்
 • வண்ணநம்பி
 • வண்ணநாடன்
 • வண்ணநாயகம்
 • வண்ணநிலவன்
 • வண்ணநேயன்
 • வண்ணப்பன்
 • வண்ணப்பாண்டியன்
 • வண்ணப்பித்தன்
 • வண்ணப்பிள்ளை
 • வண்ணப்புலி
 • வண்ணப்பெருமாள்
 • வண்ண  மணி
 • வண்ண மதி
 • வண்ண மதியன்
 • வண்ண மலை
 • வண்ண மாணிக்கம்
 • வண்ண மாயிரம்
 • வண்ண மாலை
 • வண்ண முதல்வன்
 • வண்ண முத்து
 • வண்ண முருகன்
 • வண்ண மூலன்
 • வண்ண மொழி
 • வண்ண வாணன்
 • வண்ண வேல்
 • வண்ண வோவியன்
 • வந்தியத்தேவன்
 • வரவணையான்
 • வலவன்
 • வல்லத்தரசு
 • வல்லரசு
 • வல்லவராயன்
 • வல்லவரையன்
 • வல்லிக்கண்ணன்
 • வல்லிமுத்து
 • வல்வில்ஓரி
 • வழித்துணைவன்
 • வழுதி
 • வளவன்
 • வளனரசு
 • வள்ளிநாயகம்
 • வள்ளிமணாளன்
 • வள்ளிமுத்து
 • வள்ளியப்பன்
 • வள்ளுவநம்பி
 • வள்ளுவரடியான்
 • வள்ளுவன்

வா

வா வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • வாகையரசு
 • வாகைவாணன்
 • வாகைக்கூத்தன்
 • வாகைப்பித்தன்
 • வாகைமுத்து
 • வாகைச்செல்வன்
 • வாகைக்கனி
 • வாகைப்பழம்
 • வாகைநிலவன்
 • வாகைநிதி
 • வாகைமதி
 • வாகைக்கதிர்
 • வாகைமலை
 • வாகைமாலை
 • வாகைக்கொடி
 • வாகைப்பெருமாள்
 • வாணி மாணிக்கம்
 • வாகைக்கண்ணன்
 • வாகைக்குமரன்
 • வாகைவேல்
 • வாகைமணி
 • வாகைத்தேவன்
 • வாணன்
 • வாதவூரன்
 • வாரணன்
 • வாழ்வரசன்
 • வாழ்வரசு
 • வாழவந்தான்
 • வாலறிவன்
 • வான்முகிலன்
 • வானமுத்து
 • வானத்தரசு
 • வானவரம்பன்
 • வானவன்

வி

வி வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • விடுதலை
 • விடுதலைவிரும்பி
 • விடைக்கொடியன்
 • விடையவன்
 • விண்ணரசு
 • விண்ணவன்
 • விண்மணி
 • விண்முத்து
 • விந்தன்
 • வில்லவன்
 • வில்லவன்கோதை
 • வில்லழகன்
 • வில்லிப்புத்துரான்
 • விழியன்
 • விளங்கொளி
 • விளம்பிநாகன்
 • விறல்மிண்டன்
 • வினைதீர்த்தான்
 • வினைத்திறமிகுந்தன்
 • வினைத்திறன்

வீ - வெ

வீ – வெ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • வீரசிங்கன்
 • வீரவர்மன்
 • வீரக்குலத்தோன்
 • வீரகேசவன்
 • வீரமறவன்
 • வீரசிவன்
 • வீரசோழன்
 • வீரப்பன்
 • வீரபெருமாள்
 • வீரமுத்து
 • வீரபாண்டியன்
 • வீரமணி
 • வீரபாகு
 • வீரவாணன்
 • வீரன்
 • வெண்மதியன்
 • வெற்றி
 • வெற்றிக்குமரன்
 • வெற்றிச்செல்வன்
 • வெற்றியரசன்
 • வெற்றிவளவன்

வை

வை வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 • வைகரைக்குமரன்
 • வைகறை
 • வைகறைவாணன்
 • வையகநாதன்
 • வையமளந்தான்
 • வையவன்
 • வையாவிக்கோ
 • வையைத்துறைவன்
 • வையைநாடன்
 • வைரக்கண்
 • வைரக்கண்ணன்
 • வைரக்கண்ணு
 • வைரக்கூத்தன்
 • வைரத்தம்பி
 • வைரத்தேவன்
 • வைரநாடன்
 • வைரநெஞ்சன்
 • வைரந்தி
 • வைரப்பித்தன்
 • வைரமணி
 • வைரமணியன்
 • வைரமதி
 • வைரமலை
 • வைரமார்பன்
 • வைரமாலை
 • வைரமுத்து
 • வைரமொழியன்
 • வைரவண்ணன்
 • வைரவரசு
 • வைரவன்
 • வைரவாணன்
 • வைரவொளி
 • வைரவேலன்
 • வைரவேல்

 

குழந்தைகளின் வளர்ச்சிப் படிநிலைகள் பற்றி உங்களுக்கு தெறியுமா!

 

மேலும் சில அழகிய தமிழ் பெயர்கள்:

[wpsm_promobox background=”#f8f8f8″ button_link=”https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rejiya.tamil.audiobooks” button_text=”Click Here” title=”Tamil Novels AudioBooks By Rejiya” description=”தமிழ் ஒலிப்புத்தகம் – ரெஜியா | (Kids Stories, Novels & …) Download Free Tamil AudioBooks App From Android Play Store” ]

 • கோவிலோன்: பொருள், தலைவன்.
 • அணன்: பொருள், சிறந்தவன், உயர்ந்தவன்.
 • துகிலன்: பொருள், பாற்கடலில் பள்ளிக்கொண்டிருப்பவன்.
 • மேகோன்: பொருள், மேன்மை தாங்கிய அரசன்.
 • மேன்மன்: பொருள், மேன்மை + மன்= மேன்மன்; மன் என்றால் ஆக்கம் என்றுப் பொருள். மேன்மையான ஆக்கம் நிறைந்தவன் என்று பொருள் கொள்ளலாம்.
 • புலிக்கோ: பொருள், புலிக்கொடி வேந்தன்.
 • விண்கோ: பொருள், விண்ணின் அரசன்.
 • நகுன்: பொருள், நகும் என்கின்ற சொல்லின் கடைப்போலி தான் நகுன். நகும் என்றால் மகிழ்ச்சி, புன்னகை என்றுப் பொருள்.
 • அவிரன்: பொருள், அவிர் + அன் = அவிரன் ; பேரோளியானவன்.
 • ஆரோன்(ஆர் + ஓன்) : பொருள், அடங்கா வீரன்.
 • நேமியோன்: பொருள், கடல் பரப்பின் அரசன்.
 • மூவன்: பொருள், சங்கக் காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு தமிழ் மன்னன்.
 • மயிலோன்: பொருள், மயிலைப் போன்றவன்.
 • கயலன்: பொருள், கடல் அரசன்.
 • மிகன்: பொருள், பெருமை மிக்கவன்.
 • மரியான்: பொருள், இறப்பே இல்லாதவன்.
 • ஒளிவியன்: பொருள், பேரொளியும் பேராற்றலும் உடையவன்.
 • இமயவரம்பன்: பொருள், இமயம் வரை ஆட்சி செய்தவன்.
 • புவிநன்: பொருள், உலகை வழி நடத்துபவன்.
 • இன்பசேரன்: பொருள், மகிழ் நிறைந்தவன்.
 • நவிலோன்: பொருள், பேச்சாற்றல் உடையவன்.
 • யாழ்வன்: பொருள், யாழை [இசைக் கருவி] மீட்டுவதில் சிறந்தவன்.
 • அதியமான்: பொருள், சங்கக் கால அரசர்களில் ஒருவன்.
 • வேனிற்கோ: பொருள், வசந்தக் காலத்தின் அரசன்.
 • மிளிரன்: பொருள், அழகாய் மிளிருபவன்.
 • சேயோன்: பொருள், தொன்மையானவன்.
 • ஆழிவன்: பொருள், கடல் பரப்பை ஆட்சி செய்கின்றவன்.
 • இளவல்: பொருள், இளவரசன், இளையமன்னன்.
 • குறளரசன்: பொருள், திருவள்ளுவரின் மற்றொரு பெயர்.
 • சேரலாதன்: பொருள், சேரர் மன்னர்களில் ஒருவன்.
 • கரிகாலன்: பொருள், சோழ மன்னர்களில் ஒருவன்.
 • உரன்: பொருள், திறந்மிக்கவன், வலிமைமிக்கவன்.

இதில் உள்ள பெயர்களிள் ஒன்று கட்டாயம் உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் என்று நம்புகின்றேன்.இந்த பதி வை மற்றவருக்கும் பகிருங்க்கள், வடமொழி ஆண்  குழந்தை பெயர்கள் தவிற்போம் , நம் குழந்தைகளுக்கு கட்டாயம் தமிழிலேயே பெயர் சூட்டுவோம், நன்றி.

தமிழ் பெயர்கள் ஆண் குழந்தை Book Free Download

eBook Free Download

ஆண் குழந்தை பெயர்கள் pdf

ஆண் குழந்தை பெயர்கள் ePub

ஆண் குழந்தை பெயர்கள் Kindle

இங்குள்ள ஆண் குழந்தை பெயர்கள் பட்டியல் பயனுள்ளதாக கருதினால் இதை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிறலாமே… நாம் குழந்தைகளுக்கு நாம் தாய் மொழியிலேயே பெயர் வைப்போம், நன்றி.

[wpsm_promobox background=”#f8f8f8″ button_link=”https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rejiya.tamil.audiobooks” button_text=”Click Here” title=”Tamil Novels AudioBooks By Rejiya” description=”தமிழ் ஒலிப்புத்தகம் – ரெஜியா | (Kids Stories, Novels & …) Download Free Tamil AudioBooks App From Android Play Store” ]

ஆண் குழந்தை பெயர் தேடல் தொடர்பான வார்த்தைகள் : தமிழ் பெயர் ஆண் குழந்தை, தமிழ் பெயர்கள் ஆண் குழந்தை, ஆண் குழந்தை பெயர் தேடல், வடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள், ஆண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள், இந்து ஆண் குழந்தை பெயர்கள், தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்கள், modern boy baby names in tamil, pure tamil baby boy names, boy baby names in tamil pdf, tamil baby boy names starting with s, tamil ilakkiya names for boy baby, modern boy baby names in tamil pdf

Related Post

தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தை

இனிய 1000+ பெண் குழந்தை பெயர்கள் தமிழில்

Posted by - ஜனவரி 11, 2019 3
இனிய தமிழில் பெண் குழந்தை பெயரகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. நம் குழந்தைகளுக்கு நல்ல தமிழில் பெயர் வைக்க விருப்பம் கொண்டதற்கு வாழ்த்துக்கள்.
கு வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

கு வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Posted by - அக்டோபர் 11, 2020 0
கு வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் | குவிரா, குந்தவை, குணப்பாவை, குமுதா, குலப்பாவை, குறிஞ்சித்தமிழ், குறிஞ்சிமதி, குறள்மொழி, குழலி ...
அ ஆ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

அ ஆ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Posted by - அக்டோபர் 31, 2020 0
அ ஆ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் பெண் குழந்தை பெயர்கள் உங்களுக்காக‌. அ ஆ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்களின் பட்டியல் . Name Numerology…

There are 11 comments

Leave a comment

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன